PRIMARIA VULCANA BAI

PRIMARIA VULCANA BAI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Vulcana-Bai
Judetul/County: Dambovita
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 137535
Telefon/Phone: 0245-230890, 230899
Fax: 0245-230904
Site Web/Website: http://www.vulcanabai.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Vulcana-Băi, Nicolaeşti, Vulcana de Sus
Suprafata Totala: 2815 ha
Suprafata Intravilan: 420 ha
Suprafata Extravilan: 2395 ha
Populatie: 3026
Gospodarii: 1187
Numar locuinte: 1139
Numar gradinite: 2
Numar scoli: 2
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Vulcana-Băi este aşezată pe valea pârâului Vulcana, la 20 km nord de Târgovişte, în mijlocul Munteniei, la întretăierea paralelei 44 grade latitudine nordică, cu meridianul 25 grade 20 minute longitudine estică
Altitudinea satului este de numai 380 m deasupra nivelului mării, dar dealurile care îl înconjoară, cele din urmă culmi care coboară din Bucegi, pierzându-se în câmpie la Târgovişte ce se înalţă în partea de apus încă la înălţimea de 500-600 m , iar vârful Vulcănii ce se înalţă în partea de apus a văii are 642 m
Îngusta vale a Vulcănii, mergând ca şi Ialomiţa de la miazănoapte spre miazăzi, este ferită atât de asprimea crivăţului, a cărui suflare se izbeşte de dealurile înalte care străjuiesc spre răsărit, cât şi de căldura verii, domolită şi ea de înălţimile împădurite din jur
Ca vecini, comuna Vulcana-Băi are la nord şi nord-vest comunele Râul-Alb şi Bărbuleţu, la vest comunele Pietrari şi Voineşti, la sud comuna Brăneşti şi comuna Vulcana-Pandele, la est oraşul Pucioasa şi comuna Moţăieni, iar la nord-est oraşul Fieni

Activitati specifice zonei: Pomicultură
Creşterea animalelor
Principalele activitati economice: Comerţ
Obiective turistice locale: Cel mai important obiectiv turistic al comunei Vulcana-Băi îl constituie Centrul internaţional Ecumenic, loc de studii şi vacanţe spirituale
Astfel în august 1998 a fost inaugurat acest Complex Interreligios care cuprinde o biserică ortodoxă ce poartă hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, o sinagogă mozaică şi o moschee islamică
Un alt obiectiv turistic al comunei noastre îl reprezintă Mănăstirea Bunea, monument istoric cu arhitectură tipică vremii lui Armaş Bunea, fiind situat la cca. 4,5 km de centrul comunei Vulcana-Băi şi care în anul 1998 cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi prin dăruirea credincioşilor, cei care fac datoria înălţând din acel vârf de deal, numele Domnului, a avut loc sfiinţirea unui nou lăcaş de cult, în prezenţa înaltelor feţe bisericeşti ale judeţului Dâmboviţa şi nu numai
Evenimente locale:

La 29 iunie 1991 se făceau primii paşi în a zămisli ceea ce Vulcana-Băi nu avea – o zi a sa – zi ce prin binecuvântarea lui Dumnezeu, avea să coincidă cu cea a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Aşadar, de atunci, an de an, în Parcul „Sfinţiilor Apostoli Petru şi Pavel” are loc Ziua Comunei Vulcana-Băi
Se organizează activităţi cultural-artistice-recreative, cu caracter predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale, într-o colaborare de excepţie dintre Societatea Română de Radiodifuziune – Departamentul Studiourilor Teritoriale şi Locale – Redacţia Antena Satelor, Consilul Judeţean Dâmboviţa şi primăria Comunei Vulcana-Băi – Casa de Cultură „Ion Minulescu”. Printre aceste activităţi se află: momente artistice prezentate de unităţile de învăţământ din comună sub îndrumarea dascălilor acestora, Concursul folcloric „Vulcana-Băi, în zi de sărbătoare”, având două secţiuni, cântece populare româneşti şi dansuri populare româneşti, la care participă comunele din judeţ
Pe parcursul manifestărilor sunt înmânate certificate, diplome de recunoştinţă, premii (premiul „Profesor Virgiliu Mareş”), se conferă titluri („Elev de onoare” şi „Dascăl de onoare”) elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite în activitatea extraşcolară

Facilitati oferite investitorilor: Modernizarea şi reabilitarea drumurilor comunale prin programele SAPARD şi FRDS
Existenţa în subsolul comunei a importante zăcăminte de gaze naturale şi izvoare de apă minerale cu conţinut bogat în iod şi sulf
Infrastructură tehnică de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă
Existenţa unei reţele de telefonie fixă digitală
Existenţa unor puncet de atracţie turistică:Centrul internaţional Ecumenic, loc de studii şi vacanţe spirituale şi Mănăstirea Bunea, monument istoric cu arhitectură tipică vremii lui Armaş Bunea
Foarte important de reţinut este faptul că nu peste mult timp comuna Vulcana-Băi ar putea fi inclusă în rândul staţiunilor balneoclimaterice, dar ceea ce lipseşte în prezent este asigurarea resurselor financiare care să ducă le realizarea proiectelor deja stabilite, în sensul valorificării bogăţiilor subsolurilor
Apele minerale, cu un conţinut bogat de iod şi sulf au fost valorificate între anii 1911-1945 de către societatea cooperativă „SĂNĂTATEA”, perioadă în care comuna se încadra în categoria staţiunilor balneare
După procentul de iod, chimistul Bernard clasează aceste ape printre cele mai iodulate din Europa, constatând că „numai două sorginte iodofere din continentul Europei, pot concura în privinţa concentraţiei, cu apele de la Vulcana, adică sorginţii iodoferi de la Trescaro şi Castrocaro din Lombardia, iar restul apelor sunt întrecute de apele de la Vulcana, în mod eminent”
Iată analiza chimică a apei iodurate din puţul „Sf. Ilie”:
clorură de sodiu – 53,0150
clorură de potasiu – 1,1722
clorură de amoniu – 0,1285
clorură de calciu – 4,6065
clorură de magneziu – 3,8615
iodură de sodiu – 0,0315
bromură de sodiu – urme
sulfat de magneziu – 0,1637
bicarbonat de magneziu – 0.2451
bicarbonat de fier – 0.0223
mangan şi aluminiu – urme
acid salicilic – 0,0064
hidrogen sulfurat – 0,0034
Total: 62,2561 gr.
Aspectul – opalescent
Densitatea la 15 grade – 1,0388
Reacţia la turnesol – neutră
Apa celorlalte izvoare au compoziţie asemănătoare. Similare: Govora, Olăneşti, Bazna, Bălşăteşti
Observaţiile făcute în staţiune asupra bolnavilor, supuşi curei externe, au arătat eficacitate, îndeosebi reumatismale cronice de tot felul şi afecţiunile ginecologice
Pentru cura internă există în Vulcana un singur izvor mai puţin mineralizat, izvorul „Ovessa”. proprietăţile fizico-chimice ale apei sunt:
temperatura – 12 grade
densitatea – 1,00075
pH – 6,8
gust sălciu, miros de hidrogen sulfurat
Un litru de apă conţine: clorură de sodiu – 0,1072
clorură de magneziu – 0,0202
sulfat de sodiu – 0,4068
sulfat de calciu – 0,2104
carbonat de sodiu – 0,0018
carbonat de calciu – 0,2412
carbonat de magneziu – 0,0102
carbonat de fier – 0,0022
bioxid de siliciu – 0,0065
materii organice – 0,0348
hidrogen sulfurat – 0,0068
Aceste ape fiind indicate pentru tratarea: hipoclorhidria gastrică , gastrita, litiaza biliară, în cura de drenaj, în litiaza renală urică şi în bronşita cronică
Existenţa apelor minerale cu un conţinut bogat în iod şi sulf, reprezintă un potenţial de excepţie pe plan naşional şi chiar european şi ar putea constitui fără îndoială cel mai important potenţial economic al comunei Vulcana-Băi, în sensul că prin exploatarea acestor ape într-un mod adecvat, modern la adevărata lor valoare, comuna noastră ar cunoaşte o puternică dezvoltare în plan economic, social cultural, de accea, cu siguranţă, înaintaşii noştri, între anii 1911-1945, au valorificat aceste ape, punând totodată bazele Societăţii „SĂNĂTATEA”, localitatea fiind cunoscută în acea perioadă prin efectul tămăduitor al băilor de iod
Această idee a fost preluată în 1990 de Societatea Comercială „Domeniul vieţii lungi” SA Vulcana-Băi ar putea oferi din nou apele sale, atât de eficiente în tratamentul reumatismului şi al altor afecţiuni cronice, astfel satul se transformă din localitate unifuncţională în aşezare cu caracter multifuncţional, integrată din ce în ce mai organic în spaţiul geografic românesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *