PRIMARIA VAIDEENI

PRIMARIA VAIDEENI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Vaideeni
Judetul/County: Valcea
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 247725
Telefon/Phone: 0250-865009, 865319
Fax: 0250-865001
Site Web/Website: http://www.vaideeni.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Vaideeni, Izvoru Rece, Mariţa, Cornet, Cerna
Suprafata Totala: 15759 ha
Suprafata Intravilan: 752 ha
Suprafata Extravilan: 15007 ha
Populatie: 4275
Gospodarii: 1542
Numar locuinte: 1950
Numar gradinite: 3
Numar scoli: 4
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Vaideeni este situată la limita nord-vestică a judeţului Vâlcea, la poalele munţilor Căpăţânii, în capătul nordic al depresiunii subcarpatice Horezu, pe valea superioară a râului Luncavat şi este traversată de la sud la vest de către drumul judeţean 665

Activitati specifice zonei: Agricultura reprezintă principala activitate economică, mai ales, creşterea animalelor şi pomicultura. Mărimea exploataţiilor agricole este mică, în general sub 2 ha, ceea ce denotă o fărâmiţare excesivă a terenurilor agricole. Suprafeţe compacte şi mai mari deţin obştile săteşti de pe raza comunei Vaideeni, mai ales în zona de munte, formate din păşuni care vara sunt arendate posesorilor de bovine şi mai puţin ovine
Culturile dominante sunt cele pomicole, existând în jur de 640 ha de livezi, formate predominant din prun şi măr
Creşterea animalelor reprezintă, pentru mulţi dintre locuitorii comunei Vaideeni, o sursă de venit, bovinele şi ovinele reprezentând principalele animale crescute în comuna Vaideeni
În ultimul timp se observă un interes crescut al turişilor pentru această zonă, existând unele pensiuni care oferă facilităţi de cazare
Principalele activitati economice: În comuna Vaideeni, industria şi sectorul IMM-urilor sunt slab dezvoltate, existând 4 firme cu activităţi de producţie: una în domeniul textil, una în producţia de PET-uri, cu peste 10 angajaţi, iar două firme au sub 10 angajaţi – una în domeniul prelucrării fructelor şi îmbutelierii băuturilor răcoritoare şi o brutărie
Mai există firme în domeniul prelucrării lemnului dar obiectul de activitate este unul sezonier
Obiective turistice locale: Biserica de zid cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (1878) – în satul Vaideeni
Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” (1556-1557) – în satul Marita, monument de arhitectură inclus pe lista Legii 5/2000
Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” – ctitorită de haiducul Coman în anul 1893 şi renovată în anul 1932, în satul Cornet
Biserica de zid cu hramul „Sfânta Maria” – în satul Izvoru Rece
Centrul etnografic Vaideeni – important centru etnofolcloric, legat de transhumanţă şi obiceiurile pastorale, renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor, lânilor şi confecţionarea de instrumente muzicale, port popular ciobănesc cu influenţe din zona Mărginimii Sibiului
Arhitectura tradiţională – case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice „Oltenia de sub munte” şi case cu ocol, specifice Mărginimii Sibiului
Costum popular, în două culori, alb şi negru, asemănător zonei Mărginimii Sibiului
Cusături şi ţesături artistice (desagi), meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă
Confecţionare de instrumente muzicale – fluiere
Prelucrarea artistică a lemnului – obiecte de uz gospodăresc: lăzi, coşuri, furci de tors lâna, etc.
Ansamblu de instalaţii tehnice – localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Joagăr hidraulic – localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Moara de apă – localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
Darac – localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
Piua hidraulică – localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
Prelucrarea lânii şi instalaţii de tehnică populară: darac, pive, mori de apă, joagăre acţionate hidraulic
Trasee turistice montane şi refugii turistice
Evenimente locale:

Festivalul folcloric al păstorilor din Carpaţi „Învârtita dorului” – se desfăşoară anual în cea mai apropiată duminică de Sânziene
Balul oierilor – se desfăşoară în fiecare an pe 1 ianuarie

Facilitati oferite investitorilor: Cadru natural deosebit
Forţă de muncă disponibilă şi bine calificată
Patrimoniu tradiţional bine conservat
Terenuri disponibile pentru investiţii, suprafeţe întinse de păşuni şi păduri
Zona turistică în plină dezvoltare
Posibilitatea de investiţii în infrastructură turistică (pensiuni turistice)
Investiţii posibile în creşterea animalelor şi industria alimentară
Posibilităţi de investiţii în industria lemnului
Colectare şi prelucrare fructe de pădure şi ciuperci

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *