PRIMARIA VADU PASII

PRIMARIA VADU PASII
Adresa/Address: Principala, nr. 26
Localitatea/City: Vadu Pasii
Judetul/County: Buzau
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 127650
Telefon/Phone: 0238-588109
Fax: 0238-588419
Site Web/Website: http://www.comunavadupasii.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Vadu Paşii, Focşănei, Gura Câlnăului, Băjani, Scurteşti, Stănceşti
Suprafata Totala: 8320 ha
Suprafata Intravilan: 1034 ha
Suprafata Extravilan: 7286 ha
Populatie: 9500
Gospodarii: 2919
Numar locuinte: 3317
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 4
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica: Comuna Vadu Paşii este situată pe malul stâng al râului Buzău la contactul dintre Câmpia înaltă a României şi Valea Buzăului, întinzându-se de la est la vest pe distanţa de 12 km şi de la nord la sud pe 8,3 km şi ocupă o poziţie aproape centrală în cadrul judeţului Buzău
Comuna Vadu Paşii se învecinează:
– la nord cu Poşta Câlnău
– la sud cu Gălbinaşi şi Ţinteşti
– la est cu comunele Cochirleanca şi Săgeata
– la vest cu comuna Mărăcineni
– la sud-vest cu Municipiul Buzău
Activitati specifice zonei: Structura geomorfologică a reliefului comunei Vadu Paşii unitate plană de câmpie, flancată în partea vestică a teritoriului de terasa râului Buzău, a impus drep ocupaţie de bază a populaţiei agricultura: cultura mare, creşterea animalelor şi legumicultura
Apropierea de Municipiul Buzău a influenţat gradul de pregătire profesională al locuitorilor comunei, obţinându-se astfel o diversificare a meseriilor în ramuri ca: metalurgie, construcţii metalice, industria alimentară, industria extractivă şi construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi
Principalele activitati economice: Elementul de bază al economiei comunei Vadu Paşii îl constituie şi astăzi ca şi în trecut agricultura. Această ramură cu o veche tradiţie a fost favorizată de condiţiile naturale prielnice (relief de câmpie, soluri fertile, climat favorabil, resurse de apă) cât şi de condiţiile social-economice (populaţie numeroasă şi apropierea de oraşul Buzău, ce solicită importante cantităţi de produse agricole). De-a lungul timpului agricultura a cunoscut o creştere a producţiei vegetale şi animale, o diversificare a culturilor, o extindere a mecanizării şi a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare
Astăzi cea mai mare parte a terenului agricol este în proprietate particulară, existând exploataţii agricole mici, fărmiţate. Această fărmiţare a tertenului agricol constituie un mare obstacol în aplicarea unor mrtode agrotehnice avansate pentru obţinerea unor producţii mari.
Agricultura apare în economia comunei ca fiind sectorul economic capabil de a susţine cea mai mare parte a populaţiei din punct de vedere al veniturilor. De asemenea agricultura susţine direct sau indirect activitatea altor sectoare de activitate la nivelul comunei cum ar fi: comerţ, servicii, industrie prelucrătoare inclusiv sectorul zootehnic.
Activitatea industrială a comunei Vadu Paşii este astăzi puţin dezvoltată
Astăzi multe din activităţiile industriale se continuă sau se desfăşoară în paralel cu activităţiile comerciale, de prestări servicii, de construcţii, de transport şi de altă natură
Activitatea industrială este legată de exploatarea pietrişului şi nisipului din lunca Buzăului, care sunt sortate de cele două balastiere de pe teritoriul comunei
Obiective turistice locale: Comuna Vadu Paşii nu este o zonă turistică şi nu are obiective care pot fi vizitate
Evenimente locale:  
Facilitati oferite investitorilor: O bună colaborare cu administraţia publică locală
Infrastructură bună

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *