PRIMARIA TATARUSI

PRIMARIA TATARUSI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Tatarusi
Judetul/County: Iasi
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 707500
Telefon/Phone: 0232- 714500, 722828
Fax: 0232-722828
Site Web/Website: http://www.tatarusi.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Tătăruşi, Uda, Pietrosu, Iorcani, Vălcica
Suprafata Totala: 6542 ha
Suprafata Intravilan: 637,20 ha
Suprafata Extravilan: 5904,80 ha
Populatie: 5477
Gospodarii: 2076
Numar locuinte: 2076
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 5
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Situată în extremitatea N – V a judeţului Iaşi la graniţa cu judeţul Suceava, situată la 100 km de Iaşi, 70 km de Suceava şi 17 km de Paşcani, aproximativ la jumătatea distanţei dintre râurile Siret şi Moldova aproape de Mănăstirea Probota ctitoria lui Petru Rareş.
Teritoriul administrativ al comunei este compus din 5 sate componente: Tătăruşi, Iorcani, Pietrosu, Uda şi Vâlcica.
Vecinii comunei sunt:
N – satul Probota, comuna Dolhasca, judeţul Suceava
V – comuna Forăşti, judeţul Suceava
SV – satul Broşteni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava
E – satul Heci, comuna Lespezi, judeţul Iaşi
SE – satul Conţeşti, comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi
S – satul Homiţa, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
Clima din această zonă are un caracter temperat continental de nuanţă moderată, influenţat puternic de pădurile existente.
Reţeaua hidrologică din zonă este formată din Pârâul Conţeasca şi afluenţii săi: Pârâul Satului, Pârâul Uda, Pârâul Poştei, Pârâul Călugărul. Regimul lor hidrologic se caracterizează prin variaţii ale nivelelor în adâncime şi lateral. Apele subterane sunt cantonate în depozitele permeabile ale sarmaţianului inferior sau cuaternarului, fiind întâlnite la adâncimi ce variază între 4 – 15 m, local chiar 20 m.
Din punct de vedere administrativ fiinţează ca şi comună din anul 1864. Este atestată documentar la data de 02 iulie 1398.
La data de 27 ianuarie 1865 se înfiinţează prima şcoală
În 22 mai 1921 sub egida Fundaţiei culturale „Princepele Carol” se înfiinţează Căminul Cultural „Lumina”, având ca membrii fondatori de onoare pe Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu şi alţii.
Pe data de 13 mai 1951 un grup de oameni inimoşi în frunte cu Dumitru Aniţa înfiinţează „Formaţia voluntară de pază contra incendiilor a comunei Tătăruşi”. Astăzi în 2006 după 55 de ani funţionează sub denumirea de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Pe data de 2 ianuarie 1876 s-a născut Alexandru Vasiliu – personalitate marcantă a învăţământului şi culturii tătăruşene.

Activitati specifice zonei: Creşterea animalelor
Agricultură
Meşteşugărit (împletituri din nuiele)
Construcţii
Comerţ
Principalele activitati economice: Agricultură
Prestări servicii
Morărit şi panificaţie
Transport
Tâmplărie
Construcţii locuinţe
Amenajări interioare
Comerţ (SRL, AF, PF)
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Obiective turistice locale: Rezervaţia forestieră „Pădurea Tătăruşi” – 49,90 Hadeclarată Zonă Naturală Protejată de Interes Naţional prin Legea nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IIIa zone Sit important din punct de vedere conservativ pentru habitate menţionate în directiva „Habitate”. Situl cuprinde un făget secular reprezentativ pentru Moldova, de tip colinar, cu arbori de peste 120 ani, cu înălţime ce depăşesc 30 m şi diametre de cca. 50 cm
Situl arheologic „Palanca” înscris în Lista Monumentelor Istorice la Poziţia 741, cod LMNI IS-I-s-b-03668
Biserica ortodoxă „Sf. Neculai” Tătăruşi 1842
Biserica ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” Pietrosu 1821
Mănăstirea Broşteni „Sf. Trei Ierarhi”
Mănăstirea Probota ctitoria Domnitorului Petru Rareş se află pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO este situată la 4 km de comuna Tătăruşi.
Evenimente locale:

02 iunie – Ziua Comunei Tătăruşi
14 septembrie – Ziua Pompierilor
27 decembrie – Festivalul Folcloric „Alexandru Vasiliu – Tătăruşi”

Facilitati oferite investitorilor: Căi de comunicaţii rutiere (DJ 208F)
Telefonie fixă şi mobilă
Cablu TV
Forţă de muncă calificată
Potenţial turistic
Condiţii prielnice pentru turism cultural
Dezvoltarea turismului = dezvoltare comunitară
Obiceiurile şi tradiţiile locale reprezintă valori importante
Există o viaţă socială şi culturală activă
Sistemul de legături a traficului este bun
Potenţialul natural al regiunii se prezintă ca fiind o sursă sigură de subzistenţă
Dezvoltarea comunei ar duce la dinamizarea vieţii în regiune
Implicarea sferei civile în procesul de dezvoltare
Posibilităţi de obţinere a unor resurse prin fondurile UE
Programe pentru investitori: colaborare, parteneriate, credite performante
Programe existente pentru susţinerea agriculturii
Administraţia publică locală implicată în domeniul de dezvoltare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *