PRIMARIA TARNAVENI

PRIMARIA TARNAVENI
Adresa/Address: P-ţa Primăriei, nr. 7
Localitatea/City: Tarnaveni
Judetul/County: Mures
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 545600
Telefon/Phone: 265-443400, 446112, 443417
Fax: 265-446312
Site Web/Website: http://www.primariatarnaveni.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Bobohalma
Suprafata Totala: 6087 ha
Suprafata Intravilan: 1283 ha
Suprafata Extravilan: 4785 ha
Populatie: 20685
Gospodarii: 8075
Numar locuinte: 9701
Numar gradinite: 7
Numar scoli: 6
Numar licee: 3
Numar universitati:  
Asezarea geografica: Municipiul Târnăveni este situat pe râul Târnava Mică, pe la poalele dealului cu acelaşi nume, în Podişul Transilvaniei, puţin la nord de centrul geografic al României. Este încadrat între paralela 46°19&
39; latitudine nordică şi meridianul 24°18&
39; longitudine estică, în zona de podiş a Târnavelor. Datorită amplasamentului său, Municipiul Târnăveni se găseşte în zona de influenţă a unor importante drumuri judeţene, naţionale şi europene ce străbat Transilvania. Cel mai important drum îl reprezintă drumul naţional DN 14A Iernut – Târnăveni – Mediaş care străbate municipiul Târnăveni şi face legătura cu D.N. 15 (E 60) Turda – Tg. Mureş, cu DN 14 (E 68) Sibiu – Mediaş – Sighişoara, cu DJ 107 Târnăveni – Blaj – Alba Iulia („DRUMUL VINULUI”) şi cu DJ 142 Târnăveni – Bălăuşeri (spre Sovata şi Sighişoara). În perspectivă, DN 14 A va fi racordat cu autostrada Transilvania. Este traversat de calea ferată Blaj- Praid, fiind astfel racordaţi la reţeaua feroviară a tării.
Activitati specifice zonei: Industrie, turism, comerţ, zootehnie şi vegetale, cultură, sport
Industria materialelor de construcţii, industria sticlăriei, industria de prelucrare a lemnului, activităţile de prestări servicii în domenii ca: instalaţii electrice, termice, construcţii industriale şi civile, proiectare informatică, prestări servicii pentru populaţie, organizate în societăţi comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată
Există de asemenea organizări în forme mai simple ca asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate, care acoperă o serie de activităţi de prestări servicii şi activităţi comerciale
Principalele activitati economice: Dezvoltarea industrială a zonei s-a datorat existenţei unor resurse materiale bogate: gaz metan, sare, materiale de construcţii, etc., forţa de muncă locală, apa din râul Târnava Mică
Această dezvoltare a început în anul 1916 ca o necesitate pentru asigurarea materialelor de război pentru prima conflagraţie mondială
Dezvoltarea platformei pe specificul produselor chimice a condus la realizarea unor produse în premieră naţională şi mondială la Târnăveni
Ca premieră mondială trebuie menţionată prima instalaţie de electroliză a aluminiului, la care se adaugă o serie de premiere naţionale (electroliza clorului, policlorura de vinil, germaniu, sodiu metalic, etc)
Dintre principalele produse realizate pe platforma chimică amintim: carbura de calciu (carbid), acid clorhidric şi derivaţi, bicromat de sodiu, faianţă, produse gresie, acid oxalic şi formic, săruri de bariu, fungicide pentru agricultură pe baza de sulf, sulfat de aluminiu
Activităţile de prestări servicii în domenii ca: instalaţii electrice, termice, construcţii industriale şi civile, proiectare informatică, prestări servicii pentru populaţie
În prezent, în perimetrul municipiului Târnăveni, activează cca 244 societăţi comerciale şi peste 140 de persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale sau întreprinderi individuale pentru diferite activităţi comerciale şi prestări servicii pentru populaţie
Câteva exemple:
Industria sticlei: SC Omega Prodcom SRL
Industria materialelor de construcţie: SC GECSAT SA, SC CARS SA
Industria textilă: SC Cotton Textil SA, SC Moda Style SRL, SC Lhorindes SRL, SC Itarom Fashion SRL
Industria auto: SC SEWS SRL
Activităţi prestări servicii: SC Meteora SRL
Industria lemnului: SC Mobilux SA
Transporturi auto: SC TAR SA, SC Adeea Trans SRL, SC NEY Steel SRL
Industria alimentară: SC Hermanns SRL, SC Romfleisch SA
Zootehnie: SC Sanlacta SA
Distribuţie combustibili: MOL Romania SRL, Lukoil SA
Comerţ: Lidl, Penny, Profi
Construcţii: SC Electroserv SRL, SC Maranata SRL
Hoteluri: Iris, Trei Brazi
Restaurante: Târnava, Crama, Stejarul, Hobby
De asemenea există 60 de organizaţii, asociaţii şi fundaţii
În scopul bunei desfăşurări a activităţii economice, s-a susţinut dezvoltarea sistemului bancar, în municipiul Târnăveni existând mai multe bănci (BCR, BRD, Raiffeisen, BT, CEC Volksbank ) acestea asigurând operaţiunile bancare normale pentru o activitate comercială
Infrastructura rutieră asigură legături operative, municipiul fiind racordat la principalele magistrale rutiere naţionale şi europene
Obiective turistice locale: Muzeul municipal, unde se află cele mai vechi dovezi din epoca neolitică: greutăţi pentru războaie de ţesut, fusaiole, căni de lut în spiritul culturii Coţofeni, fragmente ceramice aparţinând culturii Petreşti, topoare de piatră, cuţite de silex, microlite. De asemenea, aici se găsesc dovezi ale epocii bronzului: vase ceramice (cultura Noua), fragmente de vase, urne de înmormântare, cârlige de pescuit, inele, securi şi dălţi de bronz; ale epocii de fier: căni, vase, fragmente ceramice din cultura Hallstatt, vârf de lance din fier; din perioada lui Burebista şi Decebal se păstrează descoperiri geologice precum vase de lut pentru provizii, ceşti, opaiţe, unelte de fier; din perioada ocupatiei romane s-au găsit vase ceramice romane de diverse mărimi, fragmente de vase, ac de păr de bronz, monede romane (135 de denari găsiţi la Dâmbău în 1921) etc.
Monumente istorice:
Monumentul Eroilor, statuia lui Vasile Moldovan, copia „Statuii Lupoaicei” (Lupa Capitolina), pălcuţa comemorativă cu basorelief Mihai Eminescu
Biserici:
Biserica „Sfânta Treime”, biserica „Sf Gheorghe”, biserica unitariană, biserica romano – catolică cu hramul Sf. Martin, patronul oraşului, biserica reformată, biserica greco – catolică „Sf. Mihail şi Gavril” – biserică protopopială, biserica ortodoxă din lemn din Cuştelnic, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Botorca, placată cu mozaic, lucrare executată de dl Zaharia Frăţilă, biserica ortodoxă din lemn din Bobohalma, Sinagoga
Casa Municipală de Cultură „Mihai Eminescu” în foaierul căreia sunt expuse lucrările sculptorului Sever Suciu
Personalităţi istorice, culturale, şi nu numai:
Corifeul „Şcolii Ardelene”, Petru Maior îşi are originile în localitate. Istoria consemnează că Gheorghe Maior, tatăl corifeului, locuia în 1750 în Târnăveni, fiind preot în parohia de la Seuca
În timpul Revoluţiei de la 1848-1849 Târnăveniul era cuprins în „Legiunea a III-a Cetatea de Baltă” din armata lui Avram Iancu. Prefect era marele luptător pentru emancipare naţională, Vasile Moldovan care, după înfrângerea revoluţiei se stabileşte în Boziaş. Aici se află mormântul său.
Conform lui George Călinescu, prin Târnăveni ar fi trecut şi tânărul poet Eminescu în drumul său spre Blaj (1866), poposind în spaţiul actualei Crame din centrul oraşului.
Alte personalităţi care şi-au legat numele de Târnăveni:
Romul Boilă –jurist, constituţionalist şi om politic, autorul studiului asupra reorganizării statului român întregit, membru în Marele Sfat Naţional Român – Alba Iulia, 1 Decembrie 1918.
Teodor Racoviţan – preot protopop greco-catolic, Înalt Prelat Papal, profesor de filosofie militant pentru recunoaşterea bisericii greco-catolice.
Sipos Domokos – poet şi prozator de etnie maghiară.
Elena Sântion, cunoscută sub pseudonimul Elena din Ardeal – poetă.
Gyorgy Ligeti – compozitor evreu de limbă maghiară.
Sever Suciu – sculptor.
Hunyadi Lászlo – sculptor.
Anton Raţiu – sculptor.
Dumitru Titus Popa – jurnalist, decan al Facultăţii de Jurnalism Hyperion, director general al TVR (1994 – 1996), redactor şef al săptămânalului „Românul” şi „Românul Magazin”. Ion Riţiu – actor.
Liviu Crăciun – actor.
Ladislau Bölöni – sportiv, selectioner al echipei naţionale de fobal, a jucat la Chimica Târnăveni.
Obiective în zonă:
Crama Jidvei, Complexul balnear Bazna, Staţiunea balneoclimaterică Sovata, Cetatea de Baltă-Castelul Bethlen Haller, Cetatea medievală a Sighişoarei.
Evenimente locale: Festivalul „Zilele municipiului” – al treilea week-end din august
Festivalul „Fii satului Bobohalma” – luna august
Oktoberfest – Asociaţia Armonia şi Primăria Municipiului Târnăveni
Spectacole periodice oferite de formaţiile de dansuri populare Junii Târnavei şi Kokenyes, de Fanfara Armonia şi de Ansamblul de majorete Sunshine
Târgul de miercurea – Piaţa Obor şi Piaţa Avram Iancu
Expoziţii de pictură şi sculptură la Casa de Cultură 
Facilitati oferite investitorilor: Reduceri sau scutiri taxe, conform legislaţiei în vigoare
Asigurare utilităţi la limita proprietătii, în intravilan
Acordarea sprijinului autorităţilor locale în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare
Forţă de muncă disponibilă
Acordare de terenuri prin concesionări
Existenţa unor resurse ale subsolului pentru materiale de construcţii
Căi de acces facile terestru (autostrada în construcţie, cale ferată), aerian (aeroport la 35 km)
Oportunităţi de parteneriat public-privat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *