PRIMARIA TARGOVISTE

PRIMARIA TARGOVISTE
Adresa/Address:

Revolutiei nr. 1-3 Localitatea/City: Targoviste Judetul/County: Dambovita Tara/Country: Romania Cod postal/Zip Code: 130010 Telefon/Phone: 0245-611222, 613928, 611378 Fax: 0245-217951 Site Web/Website: http://www.pmtgv.ro Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei:
Suprafata Totala: 5040 ha
Suprafata Intravilan: 2490 ha
Suprafata Extravilan: 2550 ha
Populatie: 90339
Gospodarii:
Numar locuinte:
Numar gradinite: 16
Numar scoli: 13
Numar licee: 14
Numar universitati: 2
Asezarea geografica: Orașul este situat pe o terasă înaltă de 260 m, deasupra văii Ialomiței, la limita între regiunea deluroasă subcarpatică și de câmpie
Pe aici, trecea drumul comercial cel mai important care lega Transilvania de Dunăre pe la Rucăr-Câmpulung- Târgoviște- Târgușor- Brăila, cu ramificații spre București
Perioada medievală i-a adus recunoașterea ca târg de importanța europeană, unde se schimbau mărfuri sosite din trei continente, cu cele ale producătorilor locali
Datorită poziției geografice favorabile, localitatea Târgoviște este punctul de plecare spre câteva trasee de o valoare deosebită pentru turismul românesc: la numai 60 km se află orașul Sinaia denumită „perla văii Prahovei” iar pe o variantă a acestui traseu se ajunge în Masivul Bucegi
Urmând firul Dâmboviței, se pătrunde în culoarul Rucăr-Bran, unde frumusețea peisajului și monumentele naturale, istorice și de arhitectură au dezvoltat o rețea de agroturism montan
De asemenea, orașul se află la numai 75 Km de București și este un important nod de cale ferată, ceea ce facilitează contractele permanente cu toate orașele mari ale tarii, în toate domeniile vieții și activității sale
Activitati specifice zonei:
Principalele activitati economice: Potențial industrial- Câteva unități economice importante la nivel național asigură dezvoltarea în continuare a industriei orașului. Astfel: „Samsung-Oțel Inox S.A.”, realizează table și laminate din otel inoxidabil. „Romlux S.A.” este cel mai mare producător de surse de iluminat şi accesoriile lor, din România. „Swarco-Vicas S.A.” ocupă un loc primordial în industria românească de lacuri şi vopsele. „Combinatul de Oţeluri Speciale – Mechel S.A.” este cel mai mare producător din România de oţeluri speciale pentru rulmenţi şi scule pentru industria electrotehnică, „UPET S.A.” – fondată în anul 1872 a dobândit experienţă în ultimii 40 ani în studiul, proiectarea şi fabricarea de utilaj petrolier şi de robinete de uz industrial
Sectorul micii industrii este reprezentat de numeroase societăţi având ca profil confecţii, mobilier, produse chimice, construcţii, industria lemnului, industria alimentară
Economia de piaţă asigură dezvoltarea fără constrângeri a industriei şi agriculturii, a comerţului şi culturii ţării, în care municipiul Târgovişte îşi va păstra locul său de vatră de istorie şi de oraş mereu modern
Obiective turistice locale: Muzee:
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”
„Curtea Domneasca” grupeaza monumente din secolele XV-XVIII. Prima casă domnească, împrejmuită cu un zid de incintă din piatră, cu turnuri patrulatere, datează din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân. Sub Vlad Ţepeş (1456-1462) Curtea Domnească a dobândit noi construcţii printre care şi Turnul Chindiei
Turnul Chindiei:
Vizitatorul urcă 122 de trepte pentru a se bucura de încântătoare privelişte a oraşului şi împrejurimilor ce i se oferă de la înălţimea celor 27m ai terasei turnului, va zăbovi la etajele al doilea şi al treilea pentru odihnă, timp în care se poate familiariza cu personalitatea domnului Vlad Ţepeş, prezentă în fotoexpoziţia intitulată „Vlad-Ţepeş- Dracula. Legendă şi adevăr istoric
Biserica Domnească Mare:
Ctitoria lui Petru Cercel se încadrează în tipul de plan cruce greacă (ca şi biserica din Curtea de Argeş şi Mitropolia Târgovişte) care au servit ca model
Dintre piesele de mare valoare artistică care mobilează biserica se remarcă iconostasul brâcovenesc realizat în lemn, sculptate şi poleite cu aur, având pe registrul de deasupra uşii împărăteşti stema Tării Romăneşti, iar pe bagheta superioară, anul realizării încrustat cu cifre chirilice şi arabe: 1693
Biserica Sfînta Vineri:
Este ctitoria lui Vlad Călugărul şi a soţiei sale Smaranda. Această construcţie este tratată arhitectural ca nişte adevărate chilii mănăstireşti, cele 4 încăperi dispuse în şir, cu bolţi şi pardosite cu cărămizi, armonios concepute, dar modeste şi care emană simplitate
Muzeul Tiparului şi al Calităţii Româneşti Vechi:
A fost inaugurat la 30 decembrie 1968 şi este adăpostit în casa scriitorului I.Al.Brătescu Voineşti, unde acesta a creat cea mai mare parte a operei sale
Muzeul cuprinde 3 sectiuni:
1. relevă rolul Târgoviştei de prim centru cultural al ţării
2. prezintă poeţii redeşteptării naţionale, născuţi în Târgovişte
3. cuprinde scriitorii aduşi de viaţă pentru o clipă sau o eternitate în acest oraş
Muzeul scriitorilor târgovişteni prezintă vizitatorului, ediţii princeps, corespondenţă, mobilier de epocă, obiecte cu caracter memorial, artă plastică, fotografii care vin să ilustreze în mod fericit, talentul scriitoricesc, frământările oamenilor de cultură de pe aceste meleaguri
Casa Atelier „Gheorghe Petraşcu”:
Inaugurată ca expoziţie la 12 aprilie 1970, casa aminteşte vizitatorului de clipele petrecute de cel care s-a legat prin pânzele sale de Târgovişte
Influenţat de Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu se desprinde de aceasta şi îşi creează un stil original, realizat în modalitatea de a expune pe pânză o pastă consistentă plină de strălucire
Muzeul expune şi obiecte cu caracter memorial, fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte pesonale care vin să facă legătura dintre sufletul vizitatorului si frământările artistice ale pictorului
Muzeul de Artă:
Înfiinţat în 1991, intrarea imobilului are coloane, iar în interior uşile pictate cu elemente vegetale şi având frontonul de stucatură realizat de pictorul italian Giovani del Basso
În 1970-1988 s-a luat hotărîrea înfiinţării unui muzeu de artă
Casa Atelier „Vasile Bledea”:
Astăzi colecţia „Vasile Bledea” este adăpostită în casa Angela Georgescu, o locuinţă veche, cu pridvor închis cu geamlâc aşezat deasupra pivniţei, monument de arhitectură românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, casa care a fost restaurată în anul 2000
Muzeul Regional de Istorie (Galeriile Stelea):
Deschiderea oficială a Muzeului Regional din Târgovişte a avut loc la data de 30 ianuarie 1944 şi cuprindea pe lângă lapidariu, rezultat în urma demolării clădirii-depozit de la Mitropolie şi alte obiecte provenite din donaţii, stampe, tablouri, carte veche, documente, fotografii, reprezentând Curtea Domnească şi Turnul Chindiei
Muzeul Naţional al Poliţiei Române:
A fost inaugurat la 7 iulie 2000 în fosta casă a coconilor ridicată de Constantin Brâncoveanu pentru fii săi
Există documente de legislaţie purtând semnături ale domnitorilor, uniforme, însemne de grad, cărţi, publicaţii, periodice, albume, drapele, lucrări de artă cu tematică adecvată, arme de foc si albe
Biserici şi mănăstiri:
Complexul monumental „Stelea”
Complexul monumental metropolitan
Biserica Alba
Biserica Sf. Nicolae – Simuleasa
Biserica Stolnicului
Biserica Sf. Nicolae – Andronesti
Biserica Sfintii Voievozi
Biserica Sf. Gheorghe
Biserica Cretulescu
Biserica Sfintii Imparati
Biserica Buzinca
Biserica Lemnului
Biserica Sf. Ioan Botezatorul
Biserica Târgului
Biserica Sf. Nicolae Geartoglu
Biserica Sfintii Atanasie si Chiril
Biserica Oborul vechi
Complexul Monumental Dealu
Evenimente locale: Festivalul „Tudoriţa” – 20.02.2010
Sărbatorile Pascale – 01.04.2010
Festivalul Papuşilor Vii – 1. 06.2010
Atacul de noapte – 16 -17.06.2010
Zilele Cetăţii – 8 – 12. 09.2010
Festivalul de romanţă „Crizantema de aur” – 21 – 24.10.2010
Sarbătorile de iarna – 4.12. 2010 – 07.01.2011
Facilitati oferite investitorilor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *