PRIMARIA SAMARINESTI

PRIMARIA SAMARINESTI
Adresa/Address: nr. 12
Localitatea/City: Samarinesti
Judetul/County: Gorj
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 217400
Telefon/Phone: 0253-412012
Fax:
Site Web/Website:  
Adresa de e-mail/Email Address:

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Boca, Valea Bisericii, Sămărineşti, Valea Poienii, Larga, Ţirioi, Băzăvani, Duculeşti, Valea Mică
Suprafata Totala: 3428 ha
Suprafata Intravilan: 240 ha
Suprafata Extravilan: 3188 ha
Populatie: 2050
Gospodarii: 805
Numar locuinte: 805
Numar gradinite: 3
Numar scoli: 4
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Sămărineşti este situată în partea sud-estică a judeţului Gorj, pe malul stâng al râului Motru, la aproximativ 48 de km de Municipiul Târgu Jiu – reşedinţa judeţului Gorj, la 7 km de cel mai apropiat oraş – Motru şi la 48 de km de Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Se învecinează la nord cu comuna Slivileşti, la est cu comuna Văgiuleşti, la sud cu râul Motru, la vest cu localitatea Horăşti – suburbie a Municipiului Motru şi este limită de hotar între judeţele Gorj şi Mehedinţi.
Comuna este formată din nouă sate: Sămărineşti, Boca, Băzăvani, Valea Bisericii, Valea Poienii, Duculeşti, Ţirioi, Larga şi Valea Mică.

 Este străbătută de o reţea de drumuri judeţene şi comunale având o lungime de 20 km: DJ 671 B Motru – Văgiuleşti, DC 84 Sămărineşti – Slivileşti şi DC 84 A Motru – Băzăvani -Slivileşti.
Centrul administrativ al comunei Sămărineşti este legat de Municipiul Motru şi prin regionala Craiova – Motru.

Activitati specifice zonei: Profilul predominant al economiei comunei este cel agrar-industrial, în cadrul căruia creşterea animalelor şi producţia vegetală se evidenţiază.
În acelaşi timp, se remarcă activitatea din silvicultură, unde pădurile reprezintă aproximativ 32% din suprafaţa teritorială a comunei. Este de menţionat, ca disfuncţionalitate majoră, faptul că activitatea economică este în declin, iar rezultatele se opresc la producerea de materii prime folosite ca atare fără să aibă loc cea mai mică prelucrare a acestora.
Până în anul 2002, în comuna Sămărineşti s-a exploatat lignitul subteran, în minele de la Boca, Horăşti – Ţiriroi.
Începand cu luna iunie 2012, S.C. ROMPETROL S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, construieşte o sondă ce are ca obiectiv principal exploatarea hidrocarburilor cantonate, în vederea creşterii potenţialului socio – economic al zonei şi asigurarea unor noi rezerve energetice economiei româneşti.
Principalele activitati economice: Industrie:
– unitate economică în extracţia cărbunelui –1
– unitate economică în domeniul panificaţiei –1
număr de salariaţi: 467(predominant în minerit)
Agricultură:
– suprafaţa agricolă 1999 ha din care:
1143 ha arabil, 628 ha păşuni, 96 ha fâneţe, 54 ha vii, 78 ha livezi.
– Producţie vegetală mică;
– Sector zootehnic slab dezvoltat;
– Număr de utilaje: 36 tractoare, 5 combine
Servicii:
societăţi comerciale pentru activităţi comerciale
Obiective turistice locale: Potenţialul turistic al regiunii este unul deosebit, turismul regional este departe de a fi unul dintre sectoarele care contribuie decisiv la dezvoltarea economiei locale.
Prin poziţia sa geografică, comuna Sămărineşti dispune de o varietate de resurse naturale, care dau posibilitatea practicării unei game diverse de forme de turism.
Asemenea majorităţii zonelor rurale din România, comuna Sămărineşti oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediu nepoluat, gastronomie de bună calitate şi pe tradiţiile folclorice deosebite.
Este bine ştiut faptul că Oltenia este un ţinut al mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor, fiind a doua regiune după Moldova ca număr şi importanţă a acestor aşezăminte religioase.
Comuna Sămărineşti este situată într-o zonă deosebit de pitorească, constituind un adevărat izvor de sănătate şi renaştere sufletească.
Turismul pentru vânătoare şi pescuit reprezintă o posibilitate de valorificare a resurselor regiunii. Vânătoarea se poate practica în pădurile comunei, cu aprobare din partea Direcţiei Silvice Gorj, în perioadele permise de lege şi în pădurile ce nu fac parte din zonele protejate prin lege.
Evenimente locale:  
Facilitati oferite investitorilor: Există forţă de muncă disponibilă, atât calificată cât şi necalificată;
Administraţia locală asigură consultanţă şi suport logistic pentru noii investitori;
Concesionări, închirieri, arendări, vânzări terenuri şi clădiri (din proprietatea primăriei, dar şi din proprietate privată);
Intermedieri achiziţionări terenuri din proprietate privată;
Mediu dinamic, localnici şi administraţia locală deschişi la diverse inovaţii.
Societăţile comerciale de pe raza comunei Sămărineşti oferă locuri de muncă atât pentru locuitorii comunei Sămărineşti, cât şi pentru locuitorii comunităţilor învecinate.
Unităţile industriale nu sunt utilizate la capacităţile lor existente, dar prezintă condiţii de dezvoltare favorabile, deoarece activităţile industriale sunt implicit legate de activitatea agricolă care se desfăşoară în zonă.
Aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea produselor agricole determină relaţii între localităţile componente ale comunei şi relaţii între comunele învecinate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *