PRIMARIA RUPEA

PRIMARIA RUPEA
Adresa/Address: Republicii, nr. 169
Localitatea/City: Rupea
Judetul/County: Brasov
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 505500
Telefon/Phone: 0268-260490
Fax: 0268-260788
Site Web/Website: http://primariarupea.ro/ 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: sat Fiser şi colonia Gara Rupea
Suprafata Totala: 7487,69 ha
Suprafata Intravilan: 535,72 ha
Suprafata Extravilan: 6951,97 ha
Populatie: 5759
Gospodarii: 1837
Numar locuinte: 2115
Numar gradinite: 1
Numar scoli: 1
Numar licee: 1
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Ora�ul Rupea este situat la 25 grade 12` longitudine estică �i 46,3 grade latitudine nordică. Altitudinea este de 451 m fată de nivelul mării. Este punct de trecere dinspre Valea Oltului în Valea Târnavelor, situat în zona de contact dintre Podi�ul Transilvaniei �i Carpatii Orientali.
În judetul Bra�ov, ora�ul Rupea este situat pe drumul european E60, aproximativ la mijlocul distantei dintre ora�ele Bra�ov �i Sighisoara, în partea de nord a judetului.
Ora�ul Rupea, al cărui teritoriu administrativ mai cuprinde încă două a�ezări componente – Gara Rupea (4km) �i satul Fi�er (7km) – se învecinează cu comunele: Ca�a (la nord), Bune�ti (la vest), Jibert (la sud-vest), Ungra (la sud-est) �i Homorod (la est).
Sistemul de căi de circulatie în care se înscrie ora�ul este compus din drumuri care se desfă�oară de-a lungul văilor largi care brăzdează relieful colinar – deluros al zonei, sau străbat zona întinsă a Podi�ului Hartibaciului, pe văile secundare, legând reteaua de a�ezări.

Activitati specifice zonei: Comerţ
Agricultură
Zootehnie
Prelucrarea şi exploatarea lemnului
Mici ateliere meşteşugăreşti
Principalele activitati economice: Confecţii covoare din fibră naturală
Mobilă antică
Croitorie
Fabrică traverse CFR din beton
Comerţ
Agricultură
Mici ateliere meşteşugăreşti
Activităţi bancare, etc.
Obiective turistice locale: Cetatea Rupea
Muzeul etnografic
Biserica Evanghelică
Muzeul ţărănesc al învăţătorului Borcoman
Evenimente locale:

Festivalul Cetăţilor – organizat în luna septembrie
Balul portului popular – luna februarie
Balul de Crăciun al feciorilor
Patru târguri de animale – 7 ianuarie, 7 martie, 22 iulie şi 7 noiembrie

Facilitati oferite investitorilor: Teren pentru construcţie intreprindere cu acces la utilităţi (apă, gaz, energie electrică), la CFR şi şoseaua europeană Bucureşti – Braşov – Târgu Mureş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *