PRIMARIA RAZVAD

PRIMARIA RAZVAD
Adresa/Address: Principala, nr. 350
Localitatea/City: Razvad
Judetul/County: Dambovita
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 137395
Telefon/Phone: 0245-677530, 677516
Fax: 0245-677516
Site Web/Website: http://razvad.cjd.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Răzvad, Valea Voievozilor, Gorgota
Suprafata Totala: 4186 ha
Suprafata Intravilan: 1258 ha
Suprafata Extravilan: 2928 ha
Populatie: 9024
Gospodarii: 2846
Numar locuinte: 3398
Numar gradinite: 4
Numar scoli: 3
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Localitatea are coordonatele geografice de 44°56&
39; latitudine N şi 25°32&
39; longitudine E
Altitudine 28,2 m
Situată în zona centrală a judeţului DB, la 5km de Municipiul Târgovişte
În cadrul judeţului Dâmboviţa, comuna Răzvad ocupă o poziţie central estică la cca 3 km de Municipiul Târgovişte, pe terasa de pe malul stâng al râului Ialomiţa în zona de racord dintre luncă şi deal
TERITORIILE ADMINISTRATIVE VECINE:
Teritoriul administrativ Răzvad are următorii vecini:
– spre nord – comuna Glodeni, comuna Ocniţa
– spre est – comuna Gura-Ocniţei
– spre sud Municipiul Târgovişte, comuna Ulmi
– spre vest Municipiul Aninoasa
RELIEF:
Comuna Răzvad se încadrează în jumătatea nordică a Câmpiei Române, subunitatea câmpiei piemontane a Cricovului Dulce încadrându-se interfluviului Cricov-Ialomiţa
Local se pot identifica următoarele forme de microrelief:
1. Forme specifice zonei deluroase:
– versanţii dealurilor;
– nivelele de eroziune;
– microdepresiuni de contact.
2. Forme specifice zonei de câmpie piemontană:
– albia majoră a râului Ialomiţa;
– terasa imferioară a râului Ialomiţa;
– racordul dintre zona de terasă şi culturile deluroase
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ:
Reţeaua hidrografică este dominantă de râul Ialomiţa ce are o direcţie de curgere nord-vest şi sud-est cu pantă de 3-5%. Reţeaua secundară este formată dintr-o serie de cursuri cu debit permanent cum sunt: Valea Slănic, Valea Răzvedeanca, Valea Voievozilor, parţial regularizat
Orizontul acvifer freatic se situează la cote ce variază în funcţie de relief între 4-10 m
RESURSE NATURALE SPECIFICE:
Resursa naturală care constiuie suportul dezvoltării economice a comunei Răzvad este fondul funciar agricol

Activitati specifice zonei:  
Principalele activitati economice: Industria petrolieră (extracţie, depozitare, transport)
Industria textilă şi confecţii
Construcţii civile şi industriale
Producţie de mobilă
Industria alimentară
Obiective turistice locale: Mănăstirea Gorgota în nordul comunei
Ruinele bisericii Panaghia, Gorgota
Piatra de mormânt a lui Draghici Vornicul din Cornăţel
Piatra de mormânt a Marulei fiica lui Mihai Vitezu
Crucea de piatră a bisericii de lemn edificată de Socol Clucer
Crucea de piatră edificată în cinstea jupăniţei Ego Elina
Monumentul eroilor edificat de Vasile Blendea
Valea Voievozilor
Crucea de piatră în cinstirea Sf. Nicolae secolul XVII
Crucea de piatră ridicată în dreptul casei preotului Cristescu (1593-1601)
Monumentul ridicat pentru a omagia veşnica recunoştinţă a eroilor din comuna Vala Voievozilor
Monumente ale naturii:
Pădurea de pe Valea Rescai şi Izlazului Ocnarilor cu frumoase exemplare de stejar (Qercus Robus) penducular de 300 ani vechime, cu înălţimi de 25-30 m şi diametrul de 40-150 m
Pădurea de Anin Negru şi Alb de pe Valea Saramurii
Valea cu urzici Gorgota
Pădurea Calinoaia unde creşte Papucul Doamnei (Cypripedium Caeceolus) de pe Valea Rea
Evenimente locale:

Ziua comunei Răzvad – prima sâmbătă din luna mai, Bâlci-Gorgota Hramul „Schimbarea la Faţă” (06 august)

Facilitati oferite investitorilor: Stadion cu nocturnă
Sală de sport

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *