PRIMARIA PRISACANI

PRIMARIA PRISACANI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Prisacani
Judetul/County: Iasi
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 707390
Telefon/Phone: 0232-295999
Fax: 0232-295858
Site Web/Website: http://www.prisacani.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

CUVÂNTUL PRIMARULUI COMUNEI PRISĂCANI:

Dezvoltarea durabilă este conceptul pe care statele Naţiunilor Unite l-au ales ca răspuns la marile provocări ale secolului XXI, fapt pentru care a fost exprimată îngrijorarea cu privire la creşterea efectelor negative pe care noi oamenii, conştient sau nu, le avem asupra planetei: încălzirea globală, distrugerea habitatelor, poluarea, diminuarea stratului de ozon, etc. Totodată a fost subliniat faptul că diferenţa dintre statele lumii cu privire la utilizarea resurselor naturale este în continuă creştere, fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al oamenilor din întreaga lume.
Noi credem că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimumul de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. Pentru a nu da greş în îndeplinirea acestei responsabilităţi istorice, am realizat acest document, „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Prisăcani”, iar prin ceea ce el reprezintă, comunitatea Prisăcani a devenit o verigă importantă care promovează conceptul de dezvoltare durabilă.
Fără îndoială, Prisăcaniul este o comună dinamică, în continuă extindere şi schimbare. Una din caracteristicile comunităţii noastre este aceea că este deschisă către schimbare şi prezintă abilitatea de a urma noi iniţiative.
Realizând împreună strategia de dezvoltare durabilă vom da cetăţenilor acestui loc posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus – acţionând cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil.
Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce îmbunătăţiri astfel încât ajustarea să corespundă schimbării continue. Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile.
În încheiere, vă invităm ca fiecare dintre noi, cetăţenii acestui ţinut, să avem grijă să nu pierdem ce am construit, este important pentru a contura viitorul tablou al comunei noastre. Împreună vom face din Prisăcani ţinutul dorit de noi toţi!
Viitorul nostru, al copiilor noştri şi al ţinutului nostru depinde de puterea noastră de a ne găsi resurse interne, morale şi materiale pentru a ne alinia lumii civilizate.
Aducem pe această cale mulţumirile noastre întregii comunităţi, cetăţeni, instituţii, firme, pentru solidaritatea, puterea şi energia alocată finalizării acestui document.
Primar Constantin Chirilă

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Moreni, Prisăcani, Măcăreşti
Suprafata Totala: 5992 ha
Suprafata Intravilan: 615 ha
Suprafata Extravilan: 5377 ha
Populatie: 3560
Gospodarii: 1212
Numar locuinte: 1400
Numar gradinite: 3
Numar scoli: 4
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica: Localitatea este situată în partea sud-estică a judeţului Iaşi, la circa 30 km de Municipiul Iaşi
Vecini: la nord – comuna Tutora, sud – comuna Grozeşti, est – Râul Prut (Republica Moldova) iar la vest – Râul Jijia (comunele Comarna şi Coştuleni)
Activitati specifice zonei: Agricultură, exploataţii agricole, piscicole, silvice
Creşterea animalelor, albinărit
Comerţ, prestări servicii, microîntreprinderi
Principalele activitati economice: Creşterea animalelor
Producerea şi comercializarea cerealelor
Construcţii civile şi prestări
servicii
Mecanizarea agriculturii
Morărit
Silvicultură
Apicultură
Piscicultură
Obiective turistice locale: Monumente istorice:
Biserica Sf. Mihail şi Gavril – 1737
Biserica Sf. Nicolae – 1830
Biserica Prisăcani, Măcăreşti
Biserica Moreni
Sisteme de irigaţii -desecări
Stadionul „Prutul” Prisăcani
Parc de agrement – aeroport avioane uşoare
Prut, Jijia, lacuri – pescuit, vânătoare
Rezervaţia „Ciobârciu” – Natura 2000
Bază sportivă – complex de stadioane: fotbal, rugby, tenis
Bază sportivă modernă sat Prisăcani
Evenimente locale:

2 iunie- Festival folclor
3 iunie- Memorial sportiv rugby copii
8-9 noiembrie- zilele comunei
10-11 noiembrie- zilele şcolii Prisăcani

Facilitati oferite investitorilor: Terenuri agricole pentru arendă
Construcţii locuinţe parteneriat public privat
Investiţii- construcţii centru civic comunal
Apă curentă în satele Moreni- Prisăcani în lucru Măcăreşti
Canalizare satele Moreni- Prisăcani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *