PRIMARIA PANTICEU

PRIMARIA PANTICEU
Adresa/Address: Principală, nr. 93
Localitatea/City: Panticeu
Judetul/County: Cluj
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 407445
Telefon/Phone: 0264-227840, 227705
Fax: 0264-227840
Site Web/Website: http://www.primaria-panticeu.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Panticeu, Cătălina, Cubleşu Someşan, Dîrja, Sărata
Suprafata Totala: 9029 ha
Suprafata Intravilan: 497 ha
Suprafata Extravilan: 8532 ha
Populatie: 2014
Gospodarii: 779
Numar locuinte: 983
Numar gradinite: 4
Numar scoli: 4
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Panticeu este situată în partea de nord – vest a judeţului Cluj, spre limita cu judeţul Sălaj, la o distanţă de 40 km de municipiul Cluj-Napoca şi 40 km distanţă de Gherla. Se situează în bazinul superior al văii Lonei (Panticeului).
Faţă de reşedinţa de comună, satele se află la o distanţă medie cuprinsă între 4 şi 11 km, astfel Cătălina la 4 km, Dârja la 4 km, Cubleşu Someşan la 15 km, Sărata la 5 km.
Comuna Panticeu se învecinează: – în est cu satele: Paglia, Stoiana, Corneşti, Tiocul de Jos şi Tiocul de Sus
– în nord cu satele Igrita, Vâlcele (Budus), Elciu şi Recea Cristur
– spre vest cu satul Voivodeni
– spre sud cu Aşchileu, Vultureni, Chidea şi Bădeşti.
Legătura dintre comuna Panticeu şi municipiul Cluj-Napoca se realizează prin intermediul drumului judeţean DJ 109 A, drum care face legătura dintre DN 1C Dej – Cluj – Napoca şi DJ 108 A Vultureni – Chinteni – Cluj-Napoca, iar drumul DJ 161 duce spre calea ferată şi Luna de Jos.

Activitati specifice zonei: Principalele activităţi ale locuitorilor comunei Panticeu sunt agricultura, creşterea animalelor şi cultura plantelor.
Principalele activitati economice: Prelucrarea laptelui prin SC Prodcom SRL
Prelucrarea lemnului
Comerţ
Obiective turistice locale: Comuna are ca obiective de interes turistic bisericile şi bisericile monument-istoric, sit arheologic, obiceiuri gastronomice şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale.
Printre obiectivele truristice din zonă se remarcă:
– Viile Pustii din satul Cubleşu Someşan care sunt locuri neolitice, romane şi prefeudale
– Biserica Reformată Calvină care datează din 1774 din satul Cubleşu Someşan
– Biserica Ortodoxă şi Biserica Reformată-Calvină (iniţial Romano-Catolică) din satul Dârja, ce datează din secolele XIII-XV
– Biserica românească de lemn „Înălţarea Sfintei Cruci” (1896) din Catalina – monument istoric şi foişor-biserică
– Biserica Reformată-Calvină (iniţial Romano-Catolică) din Panticeu, din secolul al XII-lea.
– Monumentul eroilor din Panticeu, castelul Dârja.
Evenimente locale:

Târg – în prima marţi din fiecare lună

Facilitati oferite investitorilor: Oportunităţi de investiţii
Agricultură
-agricultura şi creşterea animalelor sunt activităţi economice de bază pentru locuitorii din comună; culturile agricole care se pretează solului, reliefului şi climei din zonă sunt cele de grâu, porumb, cartofi, secară, orzoaică ş.a.; sunt necesare investiţii în amenajarea unor micro-ferme de creştere specializată a animalelor, de modernizare a tehnologiilor de lucru atât în zootehnie cât şi în agricultură şi, mai ales, de amenajarea unor centre de prelucrare a produselor agricole şi animale (mori, abatoare, pielării, prelucrare a laptelui ş.a.);
-pomicultura, viticultura, legumicultura, apicultura şi piscicultura, cu investiţii în tehnologia de lucru dar şi în centre de prelucrare a produselor, ar fi alte domenii care s-ar practica cu succes aici;
-zonele împădurite de pe raza comunei impun amplasarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi a plantelor medicinale;
Agroturism
-turismul ar fi o altă ramură de succes: se pot amenaja în zonă pensiuni, cabane, tabere, centre de sănătate ş.a.;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *