PRIMARIA NADES

PRIMARIA NADES
Adresa/Address: Principală, nr. 343
Localitatea/City: Nades
Judetul/County: Mures
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 547430
Telefon/Phone: 0265-763288,736286, 763112
Fax: 0265-763017
Site Web/Website:  
Adresa de e-mail/Email Address:

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Nadeş, Ţigmandru, Măgheruş, Pipea
Suprafata Totala: 6876 ha
Suprafata Intravilan: 285,88 ha
Suprafata Extravilan:  
Populatie: 2399
Gospodarii: 850
Numar locuinte: 864
Numar gradinite: 4
Numar scoli: 5
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica: Comuna Nadeş aparţine judeţului Mureş , are o suprafaţă de 6876 ha , din care suprafaţa intravilanului este de 285,88 ha.
Este situată în sudul judeţului Mureş şi este mărginită de următoarele comune: Bălăuşeri la vest şi nord, Albeşti şi Veţca la est, municipiul Sighişoara şi comuna Daneş la sud.
Comuna Nadeş este situată în Podişul Transilvaniei, mai precis între cele două Târnave , având altitudini cuprinse între 347,0 – 678, m cu o varietate de forme de relief, ceea ce îi conferă un pitoresc deosebit.
Dealurile mai importante sunt: Dealul Capra, Valea Domnilor, Ghilimee, Podei , Bremer, Călimăneasa, Chicui, Borundai, Cerea, Groapa Ursului şi altele. Cel mai înalt deal este Chicui cu 678 m, urmat de Loa cu 647 m.
Comuna Nadeş este străbătută de pâraie cu debite mici , dar care în condiţii de viitură pot crea probleme. Acestea sunt: Pârâul Nadeş, Măgheruş, Borundai, Pipea, Morii şi altele mai mici.
În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al comunei este foarte variat. De pe zonele mai înalte ale dealurilor şi până în luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri.
Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Principalele activitati economice: Economia comunei Nadeş este caracterizată în prezent, ca de altfel a majorităţii comunelor, de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovare a liberei iniţiative.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei: industrie: 21%, agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere: 42%, servicii: 37%.
Agricultura este prima ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Nadeş este de 4447,19 ha şi reprezintă 64,6% din suprafaţa totală a comunei. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaică, grâu, porumb, etc.), legume, fructe, viţă de vie. Zootehnia este reprezentată de crescătorii de ovine, porcine, bovine şi păsări.
Industria se caracterizează printr-o mică varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională: industria extractivă a gazului metan, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria de confecţii din textile, industria de prelucrări metalice.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.
Putem remarca câteva I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt cu o activitate notabilă, cele mai multe activând în domeniul comerţului.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un mic grad de privatizare, el manifestându-se mai mult în construcţiile de clădiri civile.
Tâmlărie metalică din inox
Confecţionare coliere sanitare
Obiective turistice locale: Biserica evanghelică Nadeş şi Ţigmandru
Biserica cetate Măgheruş
Casa parohială evanghelică din satul Nadeş
Evenimente locale:

Fiii satului organizat din 5 în 5 ani

Facilitati oferite investitorilor: Teren agricol şi teren intravilan pentru concesionare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *