PRIMARIA MOTATEI

PRIMARIA MOTATEI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Motatei
Judetul/County: Dolj
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 207415
Telefon/Phone: 0251-326211, 326340
Fax: 0251-326340, 326137
Site Web/Website: http://www.primariamotatei.ro
Adresa de e-mail/Email Address:
Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Dobridor, Moţăţei Gară
Suprafata Totala: 12909 ha
Suprafata Intravilan: 601 ha
Suprafata Extravilan: 12308 ha
Populatie: 7890
Gospodarii: 3802
Numar locuinte: 3510
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 4
Numar licee:
Numar universitati:
Asezarea geografica: Localitatea se află situată în sud-vestul judeţului Dolj, la o distanţă de 25 km faţă de Municipiul Băileşti şi Calafat
Activitati specifice zonei: Agricultură
Principalele activitati economice: Comerţul produselor agricole
Obiective turistice locale: Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” şi biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – fac parte din patrimoniul cultural
Crucea de piatră – Moţăţei Gară
Evenimente locale: Târg săptămânal
Târg anual în a doua duminică din septembrie
Facilitati oferite investitorilor:

Istoric

Prin legea administrativă din 31 martie 1864, comuna rurală devine unitate  teritorială condusă de un sfat comunal, din rândul căruia, prin vot, era ales  primarul. Prevederile articolului 41 din această lege acordă comunei rurale  personalitate juridică, putându-şi reglementa singură problemele locale şi de  impuneri. Statutul de funcţionare al primăriei comunale, precum şi limitele  teritoriului asupra căruia îşi exercitau autoritatea, au suferit modificări în funcţie  de legile administrative votate ulterior. Acestor modificări s-a supus în timp şi  comuna Moţăţei care a avut în componenţa sa, satul cu acelaşi nume, iar din 1952  i-au fost arondate încă două, şi anume: Dobridor şi Moţăţei – Gară.

De-a lungul  timpului a fost integrată plăşilor: Câmpul, Cetate, Giubega, Pleniţa şi apoi  raionului Calafat. Din Comitet Provizoriu (1949), care în linii mari păstra  atribuţiunile fostei instituţii, în octombrie 1950 s-a constituit Sfatul Popular al  comunei, Începând cu martie 1968, această instituţie administrativa funcţionează  sub numele de Consiliul Popular al comunei Moţăţei.  Primăria comunală avea obligaţia de a alcătui şi a administra bugetul de  venituri şi cheltuieli al aşezării respective, de a percepe taxele şi impozitele stabilite  prin lege, de a aplica în interesul comunei taxe noi, de a întreţine curăţenia în  perimetrul localităţii din raza sa de activitate, de a repara drumurile, a proteja  pădurile comunale, de a construi şi întreţine localuri de şcoală, biserică şi primărie.

In numeroase cazuri, autoritatea administrativă a comunei intervenea ca arbitru în  conflictele izbucnite din nerespectarea învoielilor agricole de către arendaş sau  locuitorii învoiţi, participând deseori la dijmuirea produselor, în cazul în care una
din părţile interesate amâna această operaţiune. De asemenea, cu ocazia unor  evenimente de interes naţional, primăriile aveau obligaţia de a sprijini autorităţile  militare în efectuarea rechiziţiilor în vederea aprovizionării armatei.  In depozitele Serviciului Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale se găsesc  documentele create de Primăria comunei, respectiv Sfatul Popular şi Consiliul  Popular al Comunei Moţăţei, din perioada 1903 -1970, în cantitate de 10,00 m.l.,  însumând 484 dosare şi registre.

Ordine şi circulare provenite de la autorităţile administrative superioare,  procese verbale al consiliilor comunale, bugete de venituri şi cheltuieli ale  comunei, corespondenţă cu administraţia plăşilor sau prefectura judeţului în  legătură cu problemele de administraţie, corespondenţă referitoare la rechiziţii  pentru armată în timpul războaielor, precum şi documente privind relaţiile socioeconomice sunt o parte din documentele ce constituie fondul arhivistic al Primărie comunei Moţăţei. Există numeroase rapoarte, pe baza cărora se pot reconstitui  momente şi evenimente din istoria şi activitatea acestei unităţi administrative cum  ar fi: stabilirea hotarelor comunei, situaţia financiară, sănătatea publice, evoluţia  unor epidemii, natalitate, mortalitate, reparaţia şi întreţinerea drumurilor, etc. De  asemenea, sunt materiale referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului  instrucţiunii publice, construirea şi dotarea şcolilor comunale.

Acest fond a fost preluat, în două etape, de la Consiliul Popular al comunei  Moţăţei, finalizându-se în anul 1985.

Documentele din perioada 1903-1950 au fost  ordonate şi inventariate cronologic pe probleme, fiind cotate începând cu 1 în  cadrul fiecărui an. Spre deosebire de documentele primei preluări, cele din  perioada 1950-1970 au fost ordonate şi inventariate cronologic, fiind cotate de la 1  la 425. Ţinând cont de faptul că o parte a registrelor agricole, din perioada 1950- 1968 au fost predate cu titlu de împrumut instituţiei creatoare în anul 1991, iar  inventarele cu care s-au preluat documente acestui fond au fost sumar întocmite,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *