PRIMARIA LUNCAVITA

PRIMARIA LUNCAVITA
Adresa/Address: Valea Fagilor, nr. 101
Localitatea/City: Luncavita
Judetul/County: Tulcea
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 827120
Telefon/Phone: 0240-541201, 541203
Fax: 0240-541201, 541203
Site Web/Website: http://www.luncavita.ro, www.comunaluncavita.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Luncaviţa, Rachelu, Cetăţuia-Valea Fagilor
Suprafata Totala: 15147,32 ha
Suprafata Intravilan: 1522,97 ha
Suprafata Extravilan: 13624,35 ha
Populatie: 4457
Gospodarii: 2092
Numar locuinte: 2680
Numar gradinite: 2
Numar scoli: 1
Numar licee: 1
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Nord-vestul judeţului Tulcea, drum European E87(DN22), drum judeţian 222A, 23 km Galaţi, 30 km Brăila, 53 km Tulcea
Din punct de vedere administrativ, localitatea se învecinează astfel:
La nord: teritoriu administrativ al comunei Grindu şi Ucraina(Fluviul Dunărea)
La nord-vest: teritoriul administrativ al comunei Văcăreni
La sud-vest: tritoriul administrativ al oraşului Isaccea
La sud: teritoriul administrativ al comunei Greci
La sud-est: teritoriul administrativ al comunei Hamcearca
La est: teritoriul administrativ al satului Rachelu
La vest: teritoriul administrativ al comunei Jijia
Satul Rachelu este amplasat pe acelasi DN 22, la distanţa de 48 km faţă de reşedinţa de judeţ şi la 13 km faţă de oraşul Isaccea.
Teritoriul administrativ al comunei Luncaviţa se află situat pe unităţile geomorfologice ale Dobrogei de nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunităţi morfostructurale bine diferenţiate : Lunca Dunării, Munţii Macinului, Podişul Niculiţelului. Regionarea morfologică face ca relieful comunei să fie, în general, uşor valurit, coborând în trepte de la peste 360 m, în sud, până aproape de nivelul mării, în nord.
Culmile înalte de la sud de zona studiată (Depresiunea Luncaviţa ) sunt reprezentate prin Dealul Mare, la sud-vest de Vacareni, vârful Vacareni- la sud de localitate, culmea Ciclaiesti la sud-vest de Luncaviţa, dealul Pietris, dealul Fetei (la sud-est şi, respectiv, est de Luncaviţa), şi, de asemenea , dealurile de la sud şi sud-est de Rachelu. Toate aceste înălţimi sunt separate prin văi torenăţiale care au săpat trasee adânci în scoarta şi care au direcţia de curgere de la sud la nord, descarcându-se în Lunca Dunării.
Localităţile comunei Luncaviţa se dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care alcătuiesc versantul nordic al Munţilor Măcinului
Legătura rutieră directă este asigurată de DN 22 Tulcea-Isaccea-Luncaviţa-Măcin-Brăila. Tot prin DN 22 şi în continuare prin DJ 251 se face legătura cu oraşul Galaţi.
Legătura dintre localităţile Luncaviţa, Rachelu şi Vacareni este asigurată tot de DN 22. Un alt drum ce asigură legătura în teritoriu este DJ 222 A, ce leagă localitatea Luncaviţa de teritoriul localităţii Nifon. În estul teritoriului, din Dn 22 prin DC 59 se face legătura cu localitatea Tichileşti. Cel mai apropiat oraş este Isaccea, în partea de est a teritoriului, amplasat la o distanţă de 13 km faţă de localitatea Rachelu.
Comuna Luncaviţa se află situată la distanţe accesibile de o serie de obiective de interes turistic, în ideea statuării unor trasee pentru turism cultural şi religios. Amintim câteva obiective: mănăstirea Saon, mănăstirea Celic-Dere, mănăstirea Cocos, bazilica Niculitel, cetatea Noviodunum (Isaccea), cetatea Dinogetia (Garvan).
Teritoriul comunei Luncaviţa cuprinde suprafeţe declarate monumente ale naturii- Parcul Natural din Munţii Măcinului, care ocupă teritoriul pădurii din sudul comunei. O importanţă deosebită o deţine Rezervaţia Valea Fagilor (154 ha).
Pe pârâul Valea Fagilor, intr-o vale îngustă, adăpostită de curenţi, cu expoziţie N-NE, cu pante cuprinse între 5º – 15º, s-a păstrat un făget (specia Fagus Orientalis) care, în condiţiile de climat cald şi secetos al Dobrogei de Nord, constituie o excepţie şi o curiozitate ştiinţifică. Arealul este constituit din exemplare de varste diferite, de la puieti de câţiva ani, până la arbori seculari. În apropiere, este situat motelul ,,Valea Fagilor” care se află în renovare, dar care va putea oferi spaţii de cazare.
Zona forestieră cuprinde numeroase exemplare de tei, formând o importantă zonă meliferă a ţării.

Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuit
Apicultura
Silvicultura
Exploatarea pieţei
Energie eoliană
Meşteşuguri locale(împletituri, ţesături, măşti tradiţionale)
Principalele activitati economice: Agricultură
Exploatarea pieţei
Energie eoliană
Obiective turistice locale: Parcul naţional Munţii Măcinului (Valea Fagilor, Pădurea de tei
Bujorul dobrogean şi vipera cu corn)
Rezervaţia Delta Dunării (Lunca Dunării, Fluviul Dunărea, Lacul Piatra Călcată, Lacul Gârla Pietrei)
Apropierea (15-20 km) faţă de Mănăstirea Saon, Celic-Debre, Cocoş, Dinogeţia)
Observatorul astronomic Luncaviţa
Evenimente locale:

Sărbătoarea Bobotezei- Întrecerea cailor (6 ianuarie)Sărbătoarea Teilor (29 iunie)
Înălţarea-Ziua Eroilor (40 de zile după Înviere)
Turneul Internaţional Dunărea (septembrie)
Cupa recoltei (octombrie)
Sărbătoarea Moşoaielor-Crăciunul (6 decembrie-6 ianuarie)

Facilitati oferite investitorilor: Forţă de muncă
Infrastructură edilitară
Investiţii în turism şi agricultură

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *