PRIMARIA LEORDINA

PRIMARIA LEORDINA
Adresa/Address: Principală, nr. 874
Localitatea/City: Leordina
Judetul/County: Maramures
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 437180
Telefon/Phone: 0262-364414, 364471, 364060
Fax: 0262-364471, 364060
Site Web/Website: http://www.primaria-leordina.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei:  
Suprafata Totala: 2994 ha
Suprafata Intravilan: 680 ha
Suprafata Extravilan: 2314 ha
Populatie: 2593
Gospodarii: 982
Numar locuinte: 1004
Numar gradinite: 2
Numar scoli: 2
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Maramureşul, această veche provincie din Nordul ţării, este o „ţară” de seamă a lumii româneşti, ce oferă o privelişte istorică, de un excepţional interes. În acest cadru istoric şi deodebit de pitoresc al Maramureşului este cuprinsă aşezarea românească ce poartă numele de Leordina, localitate situată în partea de nord-est a judeţului, la o distanţă de 105 km faţă de municipiul Baia Mare, 42 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 20 km de oraşul Vişeu de Sus
În comuna Leordina, aşezată în depresiunea „Hera”, pe Valea Vişeului, se întâlnesc următoarele forme de relief:
Lunca Vişeului, cu lăţime variabilă ajungând până la 300-400 m, această luncă fiind inundabilă, aluviunile fiind alcătuite din nisip şi pietrişuri
Terasa I şi a II-a a Vişeului cu dezvoltare pe partea dreaptă a acestuia, cu sedimente constituite în cea mai mare parte din luturi
Dealurile dintre Iza şi Vişeu cu un relief energic cu pante înclinate, roca mamă este alcatuită din gresii dure eligocene, rareori cu alternanţe de roci argiloase, altitudinea absolută este cuprinsă între 300-900 m
Cursul de apă principal este Valea Vişeului cu afluentul său mai însemnat Valea Ruscovei. Valea Viseului este în cursul său mijlociu cu albie bine dezvoltată, însoţită de luncă şi terasă. Debitul este bogat cu variaţii mari în perioada de primăvară când, datorită topirii zăpezilor, se produc mari inundaţii
Din punct de vedere climatic se caracterizează prin temperaturi scăzute şi precipitaţii abundente
Vegetaţia aparţine zonei fagului, întalnit la 500-600 m altitudine şi pajişti naturale. Datorită faptului că lanţul deluros ce înconjoară localitatea nu este întrerupt ci tăiat de văi au luat naştere mai multe cătune care au luat denumirea văii care le parcurge sau care este în apropiere, în acest sens amintim cătunul „Valea Spinului”, cătunul „Valea Cruhli” şi cătunul „Valea Seregnelor”

Activitati specifice zonei: Agricultura deţine locul principal în economia comunei cu o suprafaţă de 2397 ha teren agricol, care este deţinută în totalitate de ţărani ca urmare a aplicării prevederilor legilor fondului funciar
Principalele culturi sunt: cartofi, porumb, plante furajere şi altele
Pe teritoriul comunei nu s-au înfiinţat societăţi comerciale sau alte forme de asociaţii cu obiect de activitate în ceeea ce priveşte creşterea animalelor sau prelucrarea şi comercializarea produselor din lapte şi carne
Principalele activitati economice: Industria deţine locul secundar în economia comunei Leordina, astfel pe raza comunei Leordina funcţinează agenţi economici cu profil de prelucrare a lemnului după cum urmează:
S.C. STEFAN LUTSCH S.R.L. având ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului
S.C. ROTSIN COM S.R.L. având ca obiect de activitate prelucrarea primară a lemnului si reparaţii utilaje auto
S.C. WHS FOREST S.R.L. având ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea primară a lemnului
Comerţ:
Pe raza comunei funcţionează un mare număr de agenţi economici organizaţi sub formă de societăţi comerciale, asociaţii familiale sau independente, care au ca obiect de activitate comerţul cu produse alimentare şi nealimentare, unităţi de alimentaţie publică, baruri etc.
Obiective turistice locale: Pensiunea „Miraj”
Evenimente locale:

Sărbătoarea „Fii satului” – anual în ultima duminică a lunii august

Facilitati oferite investitorilor: Zonă cu potenţial pentru investitori, având în vedere faptul că se află în zona de legatură a localităţilor situate pe valea Ruscovei cu DN 18 şi calea ferată, reţele care traversează localitatea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *