PRIMARIA GURA HUMORULUI

PRIMARIA GURA HUMORULUI
Adresa/Address: Piaţa Republicii, nr. 14
Localitatea/City: Gura Humorului
Judetul/County: Suceava
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 725300
Telefon/Phone: 0230-235051
Fax: 0230-235051
Site Web/Website: http://www.primariagh.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Localitate componentă a oraşului Voroneţ
Suprafata Totala: 6984 ha
Suprafata Intravilan: 582 ha
Suprafata Extravilan: 6402 ha
Populatie: 12729
Gospodarii: 4611
Numar locuinte: 5520
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 4
Numar licee: 1
Numar universitati:  
Asezarea geografica: Oraşul Gura Humorului este situat în depresiunea intamontană cu acelaşi nume, dezvoltată la confluenţa Moldovei cu Râul Humor, la o altitudine de 490 m între culmile împădurite ale Obcinei Mari, Obcinei Voroneţului şi Obcinei Humorului
Localitatea se situează la intersecţia coordonatelor geografice de 47°32&
39; latitudine nordică şi 25°54&
39; longitudine estică.
Oraşul Gura Humorului a fost atestat ca staţine turistică de interes naţional prin Hotărârea de Guvern Numar 114/2005 publicată în Monitorul Oficial 178 din 01.03.2005.
Activitati specifice zonei: Industrie
Construcţii
Comerţ
Transport
Depozitare
Poştă
Comunicaţii
Activităţii financiar-bancare şi asigurări
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte domenii.
Principalele activitati economice: Economia actuală a oraşului se întemeiază pe:
-activităţi turistice
– activităţi de tip industrial şi de construcţii
– activităţi agricole şi silvice
– activităţi de transporturi şi depozitare
– activităţi în domeniul serviciilor
Obiective turistice locale: Situat în centrul geografic al judeţului Suceava, Gura Humorului deţine o poziţie strategică pentru accesarea tuturor traseelor turistice ce au ca scop vizitarea mănăstirilor cu frescă exterioară şi a celorlalte obiective din această parte de ţară. În acest teritoriu se află cele mai valoroase monumente de arhitectură medievală: Voroneţ, Humor, Arbore, Moldoviţa, Suceviţa. care prin valoarea incontenstabilă a picturilor exterioare fac parte din patrimoniul culturii universale incluse în evidenţa Unesco.
Din cele cinci monumente istorice enumerate, Mănăstirea Voroneţ se află chiar pe teritoriul oraşului, la 4 km de centrul administrativ.
Rezervaţiile „Piatra Pinului” (rezervaţie geologică) şi Piatra Şoimului – arii naturale protejate – Legea Numar 5/2000
„Pietrele Doamnei” sau „Pietrele Muierilor” – situată pe latura vestică a râului Humor, pe Obcina care desparte Mănăstirea Humorului de oraşul Frasin
Parcul Dendrologic – În partea de sud-vest a oraşului se află amenajat Parcul Dendrologic „Lunca Moldovei”, ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 24 ha fiind despărţit de Obcina Voroneţului prin râul Moldova
Mănăstirea Humorului
Existenţa pe teritoriul oraşului a două monumente de arhitectură – clădirea Primăriei – 1904 şi clădirea Judecătoriei – 1901, situate în centrul oraşului
Alte monumente de arhitectură:
Biserica Romano-Catolică (1811), Şcoala Generală Numar 1 (1872), Şcoala Generală NR. 2 (1910 – fostul Colegiu „Principele Carol”), Casa „Sidorovici”, clădire în care funcţionează atelierele Centrului Şcolar „Sfântul Andrei”
Bisericile Ortodoxe „Sfinţii Îmăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
Catedrala Maicii Domnului
Existenţa ruinelor unor fortificaţii din secolul al XVIII -lea. Din informaţii documentare reiese că imediat după ocuparea Bucovinei, în 1774, s-au organizat pe Valea Moldovei, la intrarea printre obcine, nişte fortificaţii defensive orientate spre est. Cea de la Gura Humorului pare să fi fost una dintre acestea. O legendă păstrată în amintirea localnicilor mai vârstnici atribuie începuturile acestor fortificaţii voivodului Bogdan I, ca mijloc de apărare împotriva unor atacuri militare ale maghiarilor
Cimitirul Evreiesc datând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, menţionat în Lista monumentelor istorice la capitolul „zone istorice”-situat în partea de nord a oraşului
Bustul scriitoarei ucrainene Olga Kobyleanska-scriitoarea de limbă ucraineană Olga Iulianovna Kobyleanska s-a născut la data de 27 noiembrie 1863 în oraşul Gura Humorului. Opera sa literară are ca temă viaţa ţăranilor bucovineni, huţulilor şi intelectualităţii ucrainene
Casa unde a locuit familia tenorului român Joseph Schmidt – pe Strada Mihai Eminescu
Sinagoga Evreiască – aflată în stare de degradare
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina – unic ca tematică în ţară
Casa de Cultură, ce funcţionează într-un spaţiu care a fost iniţial sinagogă pentru evrei
Pârtia de schi „Şoimul” cu telescaun şi instalaţii de produs zăpadă, amenajat cu finanţare din programul PHARE CES
Zonă de agrement „Arinis” (bazine de înot, terenuri de sport, sală de sport, patinoar natural, Parc Dendrologic, fără spaţii de cazare)
Tabăra Balada – urmează a fi reabilitată
Alte elemente ale cadrului natural care întregesc potenţialul turistic al oraşului Gura Humorului:
Cadrul natural pitoresc de zonă montană – oraşul fiind înconjurat de versanţi nu prea înalţi acoperiţi cu păduri de foioase şi rădăcinoase, cu un climat plăcut şi reconfortant
Bioclimatul sedativ de cruţare caracteristic zonei Gura Humorului deoarece oraşul este situat în depresiunea intamontană cu acelaşi nume, la o altitudine de 490 m, între culimile împădurite ale Obcinei Mari, Obcina Voroneţului şi Obcina Humorului – acest tip de bioclimat este caracteristic dealurilor şi podişurilor până la 600-700 m, precum şi unor depresiuni de deal
Posibilitatea punerii în valoare, în scop terapeutic, a apelor sulfuroase şi oligominerale
Existenţa în zonă a unei faune constituind fond de vânătoare şi pescuit.
Sport şi agrement
Pârtia de schi „Şoimul”
– pârtie de schi situată în zona Ariniş, cu instalaţie de zăpadă articficială, iluminat nocturn, instalaţie de transport pe cablu
Bază de agrement „Ariniş” – piscine pentru adulţi (acoperită şi descoperită), piscină pentru copii, 6 terenuri de sport cu iluminat nocturn, patinor, alei pietonale refăcute şi iluminate:
Două săli polivalente de sport
Piscină acoperită de dimensiuni olimpice, prevăzută cu saună şi jacuzzi, în care funcţionează o şcolă de înot şi o şcolă de iniţiere în scufundări
Un ştrand cu piscină în aer liber şi bazin de înot pentru copii
Un patinoar natural ce funcţionează în timpul verii ca spaţiu pentru role şi skateboard-uri
Terenuri de baschet, handbal, volei, tenis de câmp, fotbal ce dispun inclusiv de iluminat nocturn
Parc de turism activ – ture de bicicletă şi trekking pe trasee amenajate
Aventura Parc
Camping
Escalade sportive Piatra Şoimului
Paintball
Airsoft Army.
Evenimente locale:

Valorile cultural-artistice ale zonei, obiceiurile şi tradiţiile bucovinene păstrate în unele dinte gospodăriile rurale din zonă reprezintă un alt eveniment important care întregeşte potenţialul turistic al oraşului Gura Humorului. Zona Gura Humorului este recunoscută pentru meşteşugurile populare, în special prelucrarea lemnului, ţesăturile şi împletitul.
În Gura Humorului, se organizează evenimente cultural-artistice importante:
„Zilele oraşului Gua Humorului (Festivalul Festivalurilor în inima Bucovinei”) organizat de regulă în al doilea week-end al luni iulie
„Festivalul Internaţional de caricatură şi literatură umoristică Umor la Gura Humorului” ce se desfăşoară concomitent cu Zilele oraşului Gura Humorului
„Festivalul Internaţional de Film Documentar Toamnă la Voroneţ”, organiozat de regulă în cel de-al doilea week-end al lunii octombrie
„Târgul de Paşti” – târg al ouălor pictate, organizat în marţea Floriilor Ortodoxe
„Sărbătoarea Coşurilor Pascale”, organizată în a doua zi a Paştelui Ortodox
„Cncursul de ciocnire a ouălor pascale”, organizat în parteneriat cu localitatea Mănăstirea Humorului
„Barabula de Aur”, Festival – concurs de gastronomie bucovineană, organizat în cadrul Zilelor oraşului Gura Humorului
Festivalul Naţional „Doină, doină, cântec dulce”, organizat în cadrul Zilelor oraşului Gura Humorului
„Iarnă bucovineană” – festival al tradiţiilor de înnoire a timpului calendaristic, organizat la sfârşit de an.

Facilitati oferite investitorilor:  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *