PRIMARIA DRAGASANI

PRIMARIA DRAGASANI
Adresa/Address: Piaţa Pandurilor, nr. 1
Localitatea/City: Dragasani
Judetul/County: Valcea
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 245700
Telefon/Phone: 0250-811990
Fax: 0250-811990
Site Web/Website: http://www.primariadragasani.ro/ 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Drăgăşani, Zlătărei, Zărneni şi Valea Caselor.
Suprafata Totala: 4891 ha
Suprafata Intravilan: 918 ha
Suprafata Extravilan: 3973 ha
Populatie: 20226
Gospodarii: 7820
Numar locuinte: 7600
Numar gradinite:  
Numar scoli:  
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Municipiul Drăgăşani este situat la limita de sud a judeţului Vâlcea, pe terasele de pe partea a râului Olt
La 53 km de localitatea Râmnicu Vâlcea, având coordonatele: latitudine 44 grade 37 minute şi longitudine 24 grade 14 minute – 24 grade 18 minute
�oseaua DN64 leagă Drăgă�ani direct de municiipiile Caracal �i Sibiu �i prin deriva�ie de Slatina �i Craiova. De asemenea, prin DN67B este legat de municipiile Târgu Jiu, Pite�ti, continuând cu A1 spre Bucure�ti. Calea ferată care trece prin localitate pe direc�ia nord-sud face legătura cu Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Bra�ov, Craiova, Piatra Olt, Caracal, Slatina, Bucure�ti, Ro�iorii de Vede.

Activitati specifice zonei: Încă din cele mai vechi timpuri principala îndeletnicire a locuitorilor a fost cultivarea vi�ei de vie. Comer�ul cu vin a adus venituri semnificative localnicilor de-a lungul timpului, fapt invidiat �i de al�i cultivatori ai vi�ei de vie din Europa. Prin activitatea intensă defă�urată pentru îmbunătă�irea produc�iei �i descoperirea unor soiuri noi de vi�ă de vie, podgoria Drăgă�ani a devenit cea mai renumită podgorie din România. În podgoria Drăgă�ani au fost cultivate peste 60 de soiuri locale, autohtone �i străine. La ora actuală podgoria Drăgă�ani se întinde pe o suprafa�ă de 16000 de ha, care include �i suprafe�ele viticole limitrofe jude�ului Vâlcea.
Teritoriul Drăgă�ani dispune de condi�ii favorabile dezvoltării unei bune �i diversificate agriculturi. Structura suprafe�ei agricole este următoarea: teren arabil 1971 ha, pă�uni �i fâne�e 413 ha, vii �i livezi 419 ha.
Tot pe raza municipiul se află „Institutul de Cercetări Viticole”.
Principalele activitati economice: Producerea de jante auto (SC Magnetto Wells)
Productie mase plastice
Fabrică de încăl�ăminte
Pe cursul râului Olt, în apropierea municipiului (in satul Dumitresti), se găse�te o hidrocentrală cu o putere instalată de 53 MW.
Obiective turistice locale: Se remarcă în ora� câteva construc�ii reprezentative ale continuită�ii sociale �i culturale a acestei localită�i, cum ar fi:
-Casa memorială a scriitorului Gib Mihăescu;
-Biserica Târgului Drăgă�ani care a fost o construc�ie mare de zid, înconjurată cu ziduri, din care o parte se mai păstrează �i astăzi. În jurul ei s-au dat luptele dintre panduri �i turci în 1821. Ea a fost demolată după primul război mondial �i pe acela�i loc s-a ridicat actuala catedrală a ora�ului;
-Biserica Sf. Ilie, monument de cultură, care a fost zidit a treia oară în anul 1834;
-Biserica Adormirea Maicii Domnului (Biserica cu cal), din cartierul Capul Dealului, monument istoric 1824;
-Biserica Sf. Nicolae din cartierul Garde�ti;
-Ruinele castrului roman „Russidava” sau cetatea „Domnului de Rouă”, descoperite în cartierul Momote�ti la circa 150 m de �oseaua na�ională Râmnicu Vâlcea – Craiova, via Găneasa;
-Muzeul Vinului, în centrul ora�ului.
Evenimente locale:

29 iunie – Ziua Municipiului
Zilele Culesului de Vii

Facilitati oferite investitorilor: Taxe şi impozite reduse
Asigurarea de utilităţi funcţionale, transporturi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *