PRIMARIA DORNESTI

PRIMARIA DORNESTI
Adresa/Address:
Localitatea/City: Dornesti
Judetul/County: Suceava
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 727210
Telefon/Phone: 0230-568217, 568236
Fax: 0230-568217
Site Web/Website: http://primariadornesti.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Dorneşti, Iaz
Suprafata Totala: 4934,13 ha
Suprafata Intravilan: 480,18 ha
Suprafata Extravilan: 2753,82 ha
Populatie: 3791
Gospodarii: 1244
Numar locuinte: 1498
Numar gradinite: 3
Numar scoli: 3
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Dorneşti este aşezată în partea nord-estică a ţării noastre, pe Valea Sucevei, în Depresiunea Rădăuţi, la întretăierea de drumuri (DN 17A) dintre oraşele Rădăuţi şi Siret,. Este înconjurată de dealuri spre nord şi est, dealuri ce fac parte din Podişul Sucevei cu o altitudine de circa 360-365 m.
Spre vest orizontul este deschis până la culmile impădurite ale Suceviţei cu întregul lanţ carpatic al Obcinelor Bucovinene şi la aproximativ 30 km de primele păduri ale Carpaţilor Orientali.
Spre sud orizontul se deschide tot mai mult odată cu lunca de pe Valea Sucevei. În trecutul îndepărtat, terenul dintre esatul Saha şi Rădăuţi a fost acoperit cu păduri de foioase – mai ales stejar – care cu timpul au fost defrişate şi înlocuite cu pajişti şi culturi.
Situat la 33 km pe calea ferată ce duce spre Suceava, Dorneştiul se învecinează la nord cu oraşul Siret, la est cu aşezările Bălcăuţi şi Grăniceşti, la sud cu comuna Satu-Mare, iar sud-vest cu oraşul Rădăuţi şi la vest cu comunele Frătăuţii Vechi şi Noi.Amplasată în plin Podiş al Sucevei, într-o mică depresiune, pe ambele maluri ale râului Suceava, Dorneştiul capătă un plus de frumuseţe, lunca Sucevei conferindu-i o privelişte deosebită.

Activitati specifice zonei: Creşterea animalelor şi cultivarea plantelor reprezintă principalele ocupaţii ale locuitorilor comunei Dorneşti. Funcţionează în comună doi intreprinzători cu activitate în zootehnie şi trei care se ocupă cu agricultură: cultivarea cerealelor, a legumelor şi a florilor.
Pentru rentabilizarea activităţii din agricultură sunt necesare investiţii în retehnologizare, în amenajarea unor centre de preluare, depozitare şi prelucrare a cerealelor, dar şi pentru realizarea unor lucrări de îndiguire şi decolmatare a pârâurilor de pe raza comunei în vederea protejării suprafeţelor agricole de eventualele inundaţii.
În acelaşi timp sunt necesare investiţii pentru amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână.
Principalele activitati economice: Componenţa de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit prioritate naţională, pornindu-se de la importanţa sa atât pentru asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană cât şi pentru creşterea nivelului de trai.
Cu atât mai mult, propagarea şi continuitatea la nivel territorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentaţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai pregnant în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico – socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate din fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanţări şi împrumuturi externe.
Societăţile de producţie şi comerţ constituie o resursă importantă pentru preocupările populaţiei locale.
Favorabilitatea naturală a suprafeţei de păşune a asigurat dezvoltarea producţiei vegetale şi producţiei animale.
Comuna Dorneşti reprezintă totodată şi un nod feroviar şi rutier important. De aici se fac legături spre Vadul Siret sau Ucraina, Rădăuţi-Putna şi spre Suceava.
Actualmente, din punct de vedere economic, localitatea poate fi considerată dezvoltată deoarece activităţile principale se desfaşoară în Gara C.F.R. (trafic de mărfuri din şi înspre Ucraina), la Vama Dorneşti precum şi în câteva ateliere particulare de mecanică, tâmplărie, o secţie de panificaţie, un atelier de prefabricate materiale de construcţii, toate cu activitate redusă.
În total în comună există un număr de 84 agenţi economici din care 60 societăţi comerciale şi 24 persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale, care asigură un număr de aproximativ 500 locuri de muncă.
Anul 2005 2006 2007
Numar agenţi economici din comuna Dorneşti 70 75 84
Lipsesc cu desăvârşire firmele din sectorul serviciilor (frizerii, coafură, internet café, săli de cinema, etc.), firmele specializate în colectarea produselor agricole precum şi crearea de locuri de cazare pentru potenţialii turişti care vor dori să viziteze comuna
Obiective turistice locale: Din punctul de vedere al turismului, comuna studiată nu este dezvoltată nu figurează pe lista localităţilor cu monumente, ansambluri şi situri istorice. Singurul obiectiv turistic din comună este „Muzeul Furman” înfiinţat în anul 2002. Asociaţia cultural-rurală a Muzeului Furman a fost înfiinţată cu scopul de a prezenta tuturor date istorice referitoare la comună şi la etniile care au locuit în acest loc de-a lungul timpului.
Muzeul se află într-un spaţiu anex al unui corp de clădire independet de locuinţa domnului Furman Radu (cel care se ocupă de acest muzeu), expus la vedere, pe poliţe special amenajate, protejate de un acoperiş care se sprijină pe piesa esenţială a muzeului o grindă masivă de brad de la una din casele ungureşti ale satului (pe care se vede încrustată data de 23 iunie 1880) se înşiruie o mulţime de obiecte vechi, dar bine păstrate. În prezent muzeul numără în jur de 2000 de piese, iar printre cele mai semnificative piese este o piatră neagră şi lucioasă care se dovedeşte a fi un meteorit căzut pe teritoriul comunei Dorneşti şi care a fost testată şi confirmată de un laborator din Bucureşti. Printre piese se află o ladă de zestre, o trască,o mulţime de scule gospodăreşti, lămpi de iluminat şi felinare, fiare de călcat cu cărbuni, calapoade de cizmărie şi o hartă cadastrală a Dorneştiului din anul 1912, câteva căşti militare, măşti de gaze de diverse modele şi fotografii vechi cu personalităţi importante ale comunei. În mijlocul ogrăzii se poate vedea un stâlp de stejar unde sculptorul Emil Ianoş a încrustat numele generaţiei familiei Furman, pe linie paternă. „Este arborele genealogic. E Stâlpul Familiei, care urmăreşte spiţa Furmanilor de la începutul secolului al XIX-lea, pornind de la străbunicii Hers – Jeti, pâna la nepoţii de azi’’.
Domnul Furman deţine 13 ha de teren în extravilan din care pe 3 ha le-a plantat cu 15.000 de copaci, dat fiind faptul că nu mai făcea faţă lucrărilor agricole. A plantat un hectar de trandafiri şi altul de zmeură, iar alte trei hectare sunt plantate cu salcâm, brad şi mesteacăn.
În localitate se mai poate vizita biserica din comună, traseele spre celelalte localităţi, putând oferi condiţii pentru dezvoltarea turismului de tranzit.
În comună lipsesc spaţiile de cazare pentru potenţialii turişti care vor vizita comuna Dorneşti.
Evenimente locale:

O activitate de mare amploare care are loc în comuna noastră este „Hramul Satului „(pe l5 august, a fiecărui an), când sunt invitaţi diferite ansambluri şi artişti de renume .

Facilitati oferite investitorilor: Consiliul Local Dorneşti îşi propune următoarele obiective:
Ridicarea calităţii vieţii locuitorilor comunei
Protecţia mediului înconjurător şi a naturii; dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu
Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice şi de utilităţi publice pentru revigorarea spaţiului rural în vederea creerii condiţiilor de viaţă compatibile cu mediul urban
Promovarea parteneriatului public – privat şi crearea de oportunităţi şi facilităţi pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini
Sporirea competitivităţii tuturor sectoarelor de activitate
Valorificarea potenţialului turistic local şi zonal
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
Dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale
Iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii
Acţiuni:
Creşterea gradului de absorţie a fondurilor nerambursabile puse la dispoziţia judeţului, creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale cu privire la derularea fondurilor structurale
Dezvoltarea mediului de afaceri luând exemplul sistemelor sociale şi politice occidentale pentru crearea unei economii funcţionale, bazată pe libera iniţiativa, flexibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, reducerea birocraţiei
Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, inclusiv prin generalizarea instruirii în domeniul folosirii tehnicii de calcul şi învăţării intensive a limbilor străine; organizarea de cursuri de religie care să promoveze ideea că omul reprezintă interfaţa dintre natura şi Fiinţa Supremă
Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de cultură, inclusiv asigurarea bazei materiale necesare punerii în valoare, prin programe şi acţiuni concrete, a elementelor culturale tradiţionale
Punerea în practică a reglementărilor legale privind protecţia socială
Integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial, încurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzătoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – socială durabilă a localităţii, creşterea calităţii drumurilor şi podurilor comunale, integrarea în reţeaua de distribuţie a energiei electrice a gospodăriilor individuale care nu beneficiază de curent electric

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *