PRIMARIA CRASNA

PRIMARIA CRASNA
Adresa/Address: Cărpiniş, nr. 79
Localitatea/City: Crasna
Judetul/County: Gorj
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 217165
Telefon/Phone: 0253-474216
Fax: 0253-474101
Site Web/Website: http://www.crasnagorj.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Crasna, Aninişu din Deal, Aninişu din Vale, Radoşi, Cărpiniş, Crasna din Deal, Drăgoieşti, Dumbrăveni, Buzeşti
Suprafata Totala: 24000 ha
Suprafata Intravilan: 1211,18 ha
Suprafata Extravilan: 19401,82 ha
Populatie: 5589
Gospodarii: 1907
Numar locuinte: 2214
Numar gradinite: 7
Numar scoli: 7
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Crasna este situată în partea de nord a judeţului Gorj, la 35 km distanţă de municipiul Târgu Jiu şi 9 km distanţă de oraşul Novaci
Teritoriul administrativ al comunei Crasna se învecinează:
– la nord cu judeţul Vâlcea
– la sud cu comunele Bengeşti-Ciocadia, Săcelu şi Bălăneşti
– la est cu oraşul Novaci – la vest cu comuna Muşeteşti şi oraşul Bumbeşti-Jiu
Legătura cu municipiul Târgu Jiu – reşedinţa de judeţ – se face prin intermediul drumului judeţean DJ 665 prin sudul comunei dar şi a drumurilor judeţene DJ 661 şi DJ 665C
Comuna Crasna este o aşezare cu profil agro-turistic situată în partea de nord a judeţului Gorj, într-o zonă mixtă muntoasă şi colinară în depresiunea Getică a subcarpaţilor Meridionali
Localităţile comunei se află în Subcarpaţii Olteniei, respectiv în zona dealurilor subcarpatice interne cu altitudini în jur de 400-500 m, separate de culoare lungi ale cursurilor de apă

Activitati specifice zonei: Creşterea animalelor
Cultivare, exploatare viţă de vie, pomi fructiferi
Exploatare şi valorificare material lemnos
Principalele activitati economice:  
Obiective turistice locale: Pensiunea „Alex şi Maria” – este situată lângă Primăria comunei Crasna (Gorj) la aproximativ 10 km de Băile Săcelu şi 25 km de staţiunea montană Rânca. Amplasamentul obiectivului se încadreaza într-o zonă montană de mare interes turistic având numeroase puncte de atracţie
În comuna Crasna se află o serie de monumente istorice:
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” – de la 1800 la Aninişu din Vale
Mânăstirea Icoana – în satul Cărpiniş
Biserica de lemn „Intrarea în Biserică” – de la 1738 cu Zidul de Incintă din secolul al XIX-lea la Cărpiniş
În Crasna (Crasna Ungureni) – Schitul Crasna de la 1636
Biserica Sfântul Nicolae de la 1636 cu fresca din 1757
Chiliile din secolul al XVII-lea, refăcute în 1808
Tronul clopotniţei şi zidul de incintă din secolul al XVII-lea
În Crasna (Crasna din Vale) – Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” – din secolul al XVIII-lea
În Crasna din Deal – Biserica de lemn „Intrarea în biserică”, secolul al XIX-lea
În Drăgoieşti (Crasna Ungureni) – Biserica de Lemn „Izvorul Tămăduirii” de la 1760
În Drăgoieşti (în cimitir) – Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” de la 1760
În Drăgoieşti (Hotin) – Biserica de lemn „Sfinţii Îngeri” de la 1833
În Dumbrăveni (Turbaţi) – Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” de la 1768
În Buzeşti – monumentul lui Constantin Ivănuş – sculptor Oscar Han
Evenimente locale:

Prima duminică din luna octombrie – Zilele comunei Crasna
Sărbătoarea „Sfântul Gheorghe” – manifestare cultural-religioasă – bâlci anual în satul Crasna
„Drăgaica” – sărbătoare etnofolclorică, bâlci tradiţional care se desfăşoară în satul Radoşi, ocazie cu care vor avea loc hore ţărăneşti, spectacole artistice cu ansamblul folcloric din Crasna
27 iulie – Sărbătoarea „Sfântul Pantelimon” – are loc în satul Aninişu din Vale, într-un cadru natural deosebit, bâlciul anual tradiţional, ocazie cu care vor avea loc diferite manifestări cultural-artistice şi sportive
26 octombrie – Sărbătoarea „Sfântul Dumitru” – se organizează un bâlci anual în satul Crasna, cu ocazia căruia vor avea loc expuneri de mărfuri şi produse din localitate şi din împrejurimi

Facilitati oferite investitorilor: Agricultură:
Există potenţial pentru implementarea practicării unei agriculturi ecologice
Pot fi amenajate pe raza comunei micro-ferme pomicole şi viticole
Bogata şi diversificata floră spontană face oportune investiţiile în dezvoltarea apiculturii, fiind necesară amenajarea unui centru de colectare-prelucrare a produselor apicole
Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte investiţii în tehnologii noi, consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice
Industrie agroalimentară:
Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:
Baze de creştere şi valorificare a peştelui – în special păstrăvării
Centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.
Pădurile de pe raza comunei se întind pe cca 10000 ha, asigurând suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *