PRIMARIA CORNI

PRIMARIA CORNI
Adresa/Address: nr. 1304
Localitatea/City: Corni
Judetul/County: Botosani
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 717085
Telefon/Phone: 0231-588110
Fax: 0231-588110
Site Web/Website: http://www.primariacorni.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Corni, Sarafineşti, Mesteacăn, Balta Arsă
Suprafata Totala: 7113 ha
Suprafata Intravilan: 1074,10 ha
Suprafata Extravilan: 6058,36 ha
Populatie: 6583
Gospodarii: 2510
Numar locuinte: 2342
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 5
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Teritoriul comunei Corni este aşezat în extremitatea vestică a judeţului Botoşani, pe partea stângă a râului Siret
Pe glob, poziţia comunei Corni este marcată de intersecţia paralelei de 57 grade 40 minute latitudine nordică şi a meridianului de 26 grade 35 minute longitudine estică
Atestarea documentară este datată (1489) din timpu lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei
Comuna Corni este situată în partea vestică a judeţului Botoşani, la o distanţă de aproximativ 20 km de capitala de judeţ
Vecinii comunei sunt: la nord – comuna Vlădeni, la sud – comuna Vorona, la vest – comuna Vereşti şi Fîntînele din judeţul Suceava, iar la est – comuna Curteşti
Legătura cu municipiul Botoşani este realizată prin trei căi rutiere: Baisa-Botoşani (calea cea mai utilizată), Sarafineşti-Mesteacăn-Orăşeni-Deal-Botoşani (folosită de locuitorii din satul Balta Arsă). Prin drumul judeţean Baisa-Corni-Vorona se realizează legătura între drumul naţional Botoşani-Suceava şi drumul interjudeţean Botoşani-Liteni-Fălticeni

Activitati specifice zonei: Resurse funciare şi forestiere – din suprafaţa totală de 7112 ha ponderea ridicată a terenurilor agricole şi forestiere însumează 65% şi respectiv 28% din suprafaţa totală a comunei
Resurse turistice – amplasarea acesteia într-o zonă cu peisaj variat şi cu potenţial etno-cultural
Alte resurse naturale – nisipuri, piatră de carieră, gresiile slab cimentate şi argilele
Resurse istorice şi culturale
Resurse umane
Resurse economice: activitate agricolă, meşteşuguri, servicii
Principalele activitati economice: În etapa actuală, potenţialul economic al comunei cumulează următoarele tipuri de activităţi:
Activităţi din sectorul primar – agricultură – constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei şi este reprezentată în principal de activităţile agricole executate în gospodăriile populaţiei, activitatea de bază a locuitorilor comunei fiind creşterea animalelor
Număr firme/I.M.M./P.F.A. – 69, cu următoarele domenii de activitate:
– comerţ
– construcţii
– zootehnie şi agricultură
– prelucrarea lemnului
– extracţia nisipului şi pietrişului
Obiective turistice locale: Potenţial turistic – obiective turistice, peisaje, facilităţi
Turismul, pentru comuna Corni, poate deveni un sector cu potenţial pentru creşterea economică a zonei. Dispune de avantajul varietăţii formelor de relief, cu aşezări istorice, precum şi de localnici care au păstrat datinile strămoşeşti
„Dealul Niţulescu” la marginea de nord a satului Corni – aşezare din secolul IV-II î.Hr., cultura geto-dacică
„La Cetăţuie”, la 3 km est de satul Corni – fortificaţie medievală timpurie, secolul IX-XI
„Văiugi”, la marginea de nord a satului – aşezare din epocile eneolitice (cultura Cucuteni), prima epocă a fierului (Hallstatt) şi secolul IV-V
Evenimente locale:

Târgul săptămânal – sâmbăta
Obiceiuri tradiţionale de Crăciun şi Anul Nou
Ziua comunei – iunie, Sf. Petru şi Pavel

Facilitati oferite investitorilor: Terenuri agricole şi forestiere, exploatări pietrişuri şi nisipuri
Resurse umane, servicii
Facilităţi oferite de autoritatea locală investitorilor
Existenţa programelor de construire a modernizării instituţionale
Creşterea suportului financiar
Legislaţia favorabilă descentralizării şi promovării formelor parteneriale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *