PRIMARIA COMANESTI

PRIMARIA COMANESTI
Adresa/Address: Ciobănuş, nr. 2
Localitatea/City: Comanesti
Judetul/County: Bacau
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 605200
Telefon/Phone: 0234-374272, 374273
Fax: 0234-374278
Site Web/Website: http://www.primariacomanesti.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Vermeşti, Podei-Podine
Suprafata Totala: 6387 ha
Suprafata Intravilan: 1168,10 ha
Suprafata Extravilan: 5218,90 ha
Populatie: 23670
Gospodarii: 3826
Numar locuinte: 4258
Numar gradinite: 10
Numar scoli: 8
Numar licee: 1
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Oraşul Comăneşti este la 60 km de Municipiul Bacău, traversat de DN 12A şi calea ferată Adjud-Ciceu-Constanţa de peste 100 de ani, oraş aşezat în Pasul Ghimeş-Făget ce face legătura dintre Moldova şi Transilvania
Localitatea se află situată la o distanţă de 85 km faţă de Municipiul Adjud şi 80 km faţă de Municipiul Miercurea Ciuc
8 km faţă de Municipiul Moineşti
32 km faţă de Municipiul Oneşti

Activitati specifice zonei: Exploatare şi prelucrare masă lemnoasă
Comerţ en-gros şi en-detail
Principalele activitati economice: Industrie
Comerţ
Obiective turistice locale: Potenţialul turistic este susţinut de gradul de interes faţă de obiectivele turistice sau zonele de agrement şi sport corespunzătoare
Traseul de la Comăneşti la Ghimeş este o succesiune de defilee cu versanţi bine împăduriţi de conifere, care despart bazinele ce adăpostesc frumoase sate de munte (Goioasa, Agăş, Brusturoasa, Palanca, Ghimeş)
Singura unitate hotelieră care face oficiul de gazdă pentru tranzit, afaceri şi delegaţii în intereseul agenţilor economici este Hotelul Bradul cu o capacitate de 57 locuri, în prezent în locaţie de gestiune
Nu trebuie uitat agroturismul montan (Montana 2000)
Cimitirul internaţonal al eroilor din România special construit în 1933 după încetarea ostilităţilor din primul război mondial, în care se odihnesc peste 3000 de ostaşi căzuţi pe Valea Trotuşului în timpul primului război mondial
Troiţa comemorativă a eroilor căzuţi în războiul de independenţă din 1877 şi primul război mondial
Monumentul Eroilor – Lăloaia din incinta bisericii cu hramul „Sf. Maria”, construit între anii 1933-1938
Biserica ortodoxă „Sf. Neculai” – Leorda construită din lemn în anul 1751 şi mărită în anul 1901
Biserica ortodoxă „Sf. Spiridon” la poalele Dealului Cetăţuia construită în anii 1810-1815 de către Căminarul Spiridon, în timpul domniei lui Scarlat Calimachi
Biserica ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” – Şupan construită între anii 1802-1807, ctitor fiind Năstase Donici
Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” – Lăloaia construită între anii 1908-1928 cu întreruperi din cauza primului război mondial
Oraşul Comăneşti deţine un stadion cu o capacitate de 4000 de locuri, o Asociaţiei sportivă Minerul Comăneşti, cu echipă de fotbal (juniori şi seniori)
Oraşul Comăneşti străjuit de o parte şi de alta de munţi înalţi, situat într-o regiune sub-alpină însorită şi ozonată puternic, cu un relief variat şi un decor montan veşnic verde şi prin cerul său liniştitor cu răsărituri şi apusuri de soare admirabile, localitatea Comăneşti prezintă privelişti din cele mai încântătoare
Zona Şupan cu o suprafaţă de aproximativ 200 ha este protejată datorită stratelor tip pentru „Formaţiunea de Şupan” alcătuită din gresii, argile nisipoase cu intercalaţii de argile cărbunoase şi cărbuni ce aflorează pe cursul inferior al pârâului Şupan şi pe interfluxul Trotuş – Şupan
Depozitele din baza formaţiunii care afluează pe pârâul Galeon conţin intercalaţii de lumaşele alcătuite din cochilii de congerii şi gastropode
Zona este localizată la 47,5 lat. N şi 25,26 lat. E, la limita S-V a oraşului Comăneşti
Parcul Ghika cu o suprafaţă de 7,42 ha care înainte de 23 august 1944 a fost una dintre cele mai frumoase grădini din ţară
Parcul Zăvoi, situat în faţa liceului Grup Şcolar Industria Lemnului
Stadionul „Minerul” situat pe malul râului Trotuş la sud de Parcul Ghica
Construcţii de arhitectură deosebită:
Clădirea Staţiei CFR Comăneşti realizată în 1892
Muzeul „D Ghika” de etnografie şi artă
Palatul Ghika Comăneşti realizat în ultimul deceniu al sec. XIX de către boierul Dimitrie N. Ghika, sub îndrumarea arhitectului Albert Galleron, în stil baroc. Începând din ianuarie 1989 Palatul Ghica găzduieşte o expoziţie de etnografie şi artă pe o suprafaţă de 295 mp şi o expoziţie de artă modernă şi contemporană pe o suprafaţă de 444 mp
Biblioteca orăşenească – o clădire veche din 1910, cu aspect arhitectonic foarte frumos, fostă proprietate a „Fruntaşului sătesc” Ştefan Trandafil
Primăria oraşului Comăneşti – clădire donată în 1946 de către P. Polizer, fost administrator al domeniului familiei Ghika Comăneşti
Clubul Elevilor – clădire construită în 1906 care a aparţinut lui P. Polizer.
Evenimente locale:

Slujba de Bobotează (luna ianuarie)
Zilele oraşului Comăneşti, în prima săptămână a lunii august
Simpozion naţional ştiinţific „Dimitrie Ghika – în Memoriam” (luna octombrie)
Expoziţii şi vernisaje pictură la muzeul „Dimitrie Ghika” (lunile mai-octombrie)
Festivalul de colinde:”Florile Dalbe” 21-22 decembrie
Festivalul de datini strămoşeşti: 31 decembrie (unicat în România)

Facilitati oferite investitorilor: Taxe şi imozite conform legislaţiei în vigoare
Infrastructură rutieră reabilitată a oraşului Comăneşti-reţele de străzi, locuri de parcare, borduri de trecere speciale pentru a permite accesul la trecerile de pietoni a persoanelor cu dizabilităţi din oraşul Comăneşti, trotuare reabilitate, piste ciclişti, reţea de iluminat public
Spitalul orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti, un spital modernizat (secţia chirurgie şi urgenţă)
Sistemul de învătământ în oraşul Comăneşti este caracterizat prin deschidere şi dinamism faţă de nou,dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale, cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic
Centrul de tineret din oraşul Comăneşti care intră în reabilitare/modernizare şi dotare cu echipamente specifice
Clădirea Centrului 5 din oraşul Comăneşti care este în reabilitare/modernizare şi va fi pregătită pentru noi tipuri de activităţi economice şi sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *