PRIMARIA COJOCNA

PRIMARIA COJOCNA
Adresa/Address: Republicii, nr. 106
Localitatea/City: Cojocna
Judetul/County: Cluj
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 407240
Telefon/Phone: 0264-234075
Fax: 0264-234075
Site Web/Website:  
Adresa de e-mail/Email Address:

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Cojocna, Cara, Iuriu de Câmpie, Boju, Boj Cătun, Straja, Huci, Morişti
Suprafata Totala: 12939 ha
Suprafata Intravilan:  
Suprafata Extravilan:  
Populatie: 3914
Gospodarii: 1567
Numar locuinte:  
Numar gradinite: 2
Numar scoli: 5
Numar licee:  
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Comuna Cojocna se întinde pe o suprafaţă de 12 kmp fiind aşezată în Podişul Someşan, în regiunea dealurilor Clujului în partea de S-E a judeţului Cluj, la o distanţă de 24 km de Municipiul Cluj- Napoca.
Relieful comunei Cojocna este format din dealuri erozive, dominând colinele înalte cu altitudini între 300-480 m, despărţite de zone depresionare cu caracter monoton.
Situl de vatră se prezintă forma unui larg amfiteatru şi ocupă terenuri intens fragmentate, cu pante abrupte şi expoziţii diferite (nordică, sudică şi estică).

Activitati specifice zonei:  
Principalele activitati economice: Funcţia economică de bază a comunei este agricultura, aproximativ 68,5% din populaţia comunei lucrând în acest domeniu.
Terenul agricol şi condiţiile climaterice oferă condiţii favorabile culturilor de cereale, a plantelor tehnice, a plantelor furajere, cartofilor şi legumelor. Din suprafaţa totală de 13863 ha a teritoriului, terenul arabil ocupă o suprafaţă de 7343 ha adică 52,96% din total. Împreună cu păşuni, fânaţe şi livezi ocupă 88,91% din teritoriul comunei. Suprafaţa împădurită este de numai 3,89%.
Pădurile din comuna au rol de protecţie şi de a împiedica eroziunea solului, precum şi satisfacerea parţială a necesarului de combustibil pentru populaţie.
Activităţile balneare şi turistice s-au dezvoltat de-a lungul timpului, prin existenţa Băilor Sărate. Aceste Băi au fost amenajate în anul 1913, în jurul a doua lacuri formate prin surparea unor saline existente din antichitate. Apa şi nămolurile sărate existente au efecte terapeutice notabile în tratarea afecţiunilor reumatice şi ginecologice. Cele doua lacuri nu au legătură naturală între ele, funcţionând ca ecosisteme independente, de natură antropogenă şi constituie atracţia turistică pe timpul verii şi la sfârşit de săptămână. Staţiunea a fost renovată printr-un proiect PHARE.
Hotelul din incinţa băilor nu funcţionează fiind necesară renovarea acestuia, dar există spaţii de cazare private, 3 pensiuni şi 2 campinguri cu căsuţe.
La aproximativ 4 km de satul Cojocna există un lac amenajat pentru pescuit, intr-o zonă izolată, liniştită care oferă şi cazare în căsuţele de lemn de pe marginea lacului.
Obiective turistice locale: Băile Cojocna
Evenimente locale:

Activităţi culturale:
În comuna există 4 Cămine culturale, renovate, în care se desfăşoară diferite baluri, nunţi, activităţi cu copii. Există câteva evenimente care se desfăşoară anual:
BAL MASCA
Se organizează în perioada dinaintea intrării în postul Paştelui. Este un bal tradiţional în Cojocna . Manifestarea începe înainte de masă cu copii şcolari la Căminul Cultural unde se prezintă şi o scenetă şi se premiază cele mai frumoase măşti. După masă tinerii din sat organizează un bal mascat unde fiecare este costumat reprezentând anumite personaje. Se organizează tombolă şi alte concursuri.
CONCURSUL DE GULYAS
Se organizează de obicei în ultima săptămână a lunii mai de către Asociaţia Gospodarilor din Cojocna. Scopul acestei întâlniri este de a cunoaşte mai mulţi gospodari şi din alte localităţi din ţară şi din străinătate pentru un schimb de experienţă despre agricultură şi alte activităţi culinare. Participă mai multe echipe care pregătesc mâncarea tradiţională în ceaun . Cei mai bun bucătari ( primii trei) sunt premiaţi având şi posibilitatea de a participa la alte asemenea concursuri în ţară şi în străinătate.
ANNA BAL
Este un bal tradiţional în Cojocna organizat în luna iulie. Se prezintă dansuri tradiţionale specifice comunei noastre. Sunt şi invitaţi din comunele învecinate formaţiuni care prezintă programe artistice. Este organizat şi concursul de frumuseţe şi de inteligenţă.
CONCURSUL DE ARAT
Se organizează tot de către Asociaţia Gospodarilor din Cojocna din anul 2007 în fiecare toamnă în cursul lunii ortombrie . Şi acest concurs are ca scop schimbul de experienţă dintre gospodari. Sunt invitaţi gospodarii din comuna Cojocna şi din comunele apropiate să participe la concursul de arat cu utilajele proprii. Este desemnată o tartlă la fel de mare pentru fiecare participant şi se premiază aspectul aratului, adâncimea, şi timpul de execuţie. Primii trei concurenţi sunt premiaţi, iar după concurs este organizată o masă festivă şi discuţii libere.
BALUL STRUGURILOR
Este cea mai veche manifestaţie de acest fel în comună fiind sărbătorită recolta de struguri. Este organizată la sfârşitul lunii octombrie. Începe înainte de masă cu băieţii îmbrăcaţi în costume populare, călare, iar fetele tot în costume populare pe căruţe care străbat străzile satului invitând populaţia la bal. Balul începe seara, sala fiind împodobită cu ciorchini de struguri. Sunt prezentate dansuri populare specifice zonei noastre. De asemenea este organizată tombolă, cel mai valoros premiu fiind o coroană de struguri.
FII SATULUI
Întâlnirea cu fii satului se organizează în fiecare an cu ocazia hramului bisericii ortodoxe din Cojocna (hramul NASTEREA MAICII DOMNULUI), şi se organizează în ziua de 8 septembrie dacă este zi de duminică sau intr-o duminică apropiată a acestei zile. La sărbătoare sunt invitaţi toţi fii satului indiferent de religie. Programul manifestării cuprinde o slujbă religioasă, urmată de o agapă creştinească unde toţi participanţii se bucură de reântâlnire. Populaţia satului fiind împărţită pe mai multe etnii, majoritatea manifestărilor se desfăşoară cu participarea preponderentă a uneia dintre acestea.

Facilitati oferite investitorilor:  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *