PRIMARIA CIACOVA

PRIMARIA CIACOVA
Adresa/Address: P-ţa Cetăţii, nr. 8
Localitatea/City: Ciacova
Judetul/County: Timis
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 307110
Telefon/Phone: 0256-399600, 399655, 399500
Fax: 0256-399600
Site Web/Website: http://www.primariaciacova.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Cebza, Macedonia, Petroman, Obad
Suprafata Totala: 12265,38 h
Suprafata Intravilan: 918,38 ha
Suprafata Extravilan: 11347 ha
Populatie: 5297
Gospodarii: 1735
Numar locuinte: 1956
Numar gradinite: 5
Numar scoli: 5
Numar licee: 1
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Oraşul Ciacova este unitatea administrativ-teritorială de bază, situată la 35 km de Municipiul Timişoara, care reuneşte populaţia rurală prin comunitate, de interese şi tradiţii
Oraşul Ciacova este situat în partea de Sud-Vest a judeţului Timiş, în apropierea frontierei cu Iugoslavia. Teritoriul administrativ se învecinează astfel:
Nord – teritoriul administrativ al comunelor Peciu Nou şi Sag
Sud – teritoriul administrativ al comunelor Giera, Banloc, şi teritoriul administrativ al oraşului Deta
Est – teritoriul administrativ al comunelor Jebel şi Voiteg
Vest – teritoriul administrativ al comunelor Foieni şi Giulvaz

Activitati specifice zonei:  
Principalele activitati economice: Activitatea economică a oraşului Ciacova este concretizată prin agricultură, mica industrie, comerţ şi mici meseriaşi
Obiective turistice locale: Oraşul Ciacova are o poziţie favorabilă pentru turism.
Existenţa apelor geometrale de la Cebza, cu valoarea terapeutică, fondul forestier – pădurea Macedoniei, fondul cinegetic bogat, precum şi varietatea elementelor pentru arhitectura, arta populară şi folclor asigură oferte de turism pe gustul fiecăruia.
Din punct de vedere cinegetic, pădurea Macedoniei deţine un fond modest de fazani, iepuri, mistreţi.
Satul Cebza se remarcă printr-o rezervă de ape geotermale, însă numărul redus al forajelor împiedică utilizarea lor. Punerea în valoare a acestora ar influenţa traiul şi bunăstarea locuitorilor zonei. Un turism de agrement ar putea fi practicat în satele Macedonia şi Cebza, dată fiind existenţa râului Timiş.
Oraşul Ciacova deţine obiective turistice, ca o consecinţă firească a vieţii istorice, culturale, îndelungate desfăşurate pe aceste meleaguri.
O valoare inestimabilă şi emblematică, care stă drept mărturie acestei aşezări, o reprezintă turnul de veghe, numit de localnici Cula, care a supravieţuit în urma dărâmării vechii fortăreţe Cetatea Ciacovei. Centru istoric al localităţii Ciacova păstrează şi astăzi elemente de clădire, cu valoare de patrimoniu, având un specific arhitectonic medieval, cu bolţi semicirculare din cărămidă. Pe drumul judeţean Ciacova-Cebza se mai găseşte şi un pod construit de turci, de asemenea cu elemente arhitecturale specifice, numit de localnici Podul Turcesc, care în prezent nu este folosit.
În localitatea Ciacova se află pe strada care astăzi îi poartă numele, casa memorială Dositei Obradovici.
O personalitate marcantă ciacovene şi cea mai influentă a societăţii sărbeşti din sec. XVIII şi începutul sec. XIX este Dositei Obradovici. S-a născut în comuna Ciacova, în Banatul Românesc şi a fost cel mai reprezentativ scriitor iluminist sârb, depăşindu-şi contemporanii prin faptul că a fost primul care a sesizat, calea pe care trebuie orientată cultura naţională, contribuind cel mai mult ca literatură sârbă să se dezvolte urmând acest drum.
Printre bisericile şi ansamblurile mănăstireşti se remarcă, în mod deosebit Mănăstirea Cebza. Biserica ortodoxă română zisă şi Mănăstire, era una dintre cele mai vechi şi reprezenta o particularitate prin faptul că era acoperită cu sindrilă, avea o lungime neobişnuită, iar turnul era redus la un modest suport de clopote.
Mănăstirea Cebza se află în cimitirul parohiei şi împreună cu aceasta arătând postertăţii eternă credinţa neamului nostru, este considerată de istorici ca parohie antică.
Principalele evenimente tradiţionale care au loc în localitatea Ciacova şi a satelor aparţinătoare Obad, Petroman, Cebza, Macedonia sunt rugile.
Ca o disfuncţionalitate a posibilităţii practicării turismului pe aceste meleaguri, o reprezintă şi absenţa unui muzeu, a unui centru etnografic şi de artă meşteşugărească, teatru, galerie de artă, inexistenţa unor locuri amenajate de recreere şi de agrement.
Localitatea Ciacova, satele Cebza şi Macedonia, deşi sunt identificate ca având potenţial turistic, cu multiple şi variate puncte de atracţie turistică, se prezintă defavorabil din acest punct de vedere. Printre factorii care concura la această situaţie actuală sunt menţionaţi nivelul scăzut al investiţiilor, slabă promovare a potenţialului turistic ciacovean pe plan intern şi extern, lipsa unei gândiri globale de valorificare, în prezent şi în perspectivă, a potenţialului turistic
Evenimente locale:

Ciacova: Ruga Bănăţeană, Ziua Eroilor Neamului – 15 august
Cebza: Ruga Bănăţeană – în Sfânta Duminică Mare
Petroman: Ruga Bănăţeană – 29 iunie
Macedonia: Ruga Bănăţeană – 15 august
Obad: Ruga Bănăţeană – 8 septembrie

Facilitati oferite investitorilor: Pentru realizarea scopului de dezvoltare economică, în vederea creării avantajelor economice, administraţia publică locală a oraşului Ciacova pune la dispoziţie:
Clădiri, spaţii comerciale
Terenuri şi amplasamente disponibile pentru privatizare
Terenuri ce pot fi dezvoltate pentru a atrage şi reţine agenţii economici, precum şi acordarea cu prioritate a unor facilităţi privind concesionarea sau vânzarea spaţiilor comerciale
Concesionarea, arendarea sau vânzarea terenurilor
Stimulente legate de impozite pentru sprijinirea extinderii investiţiilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *