PRIMARIA CERNAVODA

PRIMARIA CERNAVODA
Adresa/Address: Ovidiu, nr. 11
Localitatea/City: Cernavoda
Judetul/County: Constanta
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 905200
Telefon/Phone: 0241-238030, 487108, 487148
Fax: 0241-239578, 487124
Site Web/Website: http://www.primaria-cernavoda.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei:  
Suprafata Totala: 4973 ha
Suprafata Intravilan: 470 ha
Suprafata Extravilan: 4503 ha
Populatie: 20105
Gospodarii: 3964
Numar locuinte: 3781
Numar gradinite: 6
Numar scoli: 4
Numar licee: 2
Numar universitati:  
Asezarea geografica:

Oraşul Cernavodă este situat în Podişul Dobrogei de Sud, la confluenţa fluviului Dunărea cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, respectiv cu văile Caraşu, Tibrin şi Siliştea
Elementul definitoriu al oraşului şi teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre-Marea Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localităţii, pe care o divide în două zone distincte: zona de nord în care se găseşte oraşul propriu-zis şi principalele obiective economice şi zona de sud care cuprinde cea mai mare parte a terenurilor agricole, căile de comunicaţie rutiere şi feroviare Bucureşti-Constanţa
Ca topografie generală, aceste două zone se găsesc dispuse pe dealuri specifice zonei riverane Dunării, care coboară în pante neuniforme sau versanţi abrupţi către Dunăre, respectiv către Canal
Faţă de Dunăre, oraşul Cernavodă este dispus pe malul drept, la distanţe care variază între 50 şi 1300 m
Coordonatele geografice ale oraşului sunt: latitudine – 44°19&
39; nord şi longitudine – 28°01&
39; est
Suprafaţa ocupată de ape este de 375 ha, cuprinzând Dunărea (km 303+400-km 296+600), Canalul Dunăre-Marea Neagră (km 59+275-km 64+000), acvatoriul Portului Cernavodă, precum şi canalele de derivaţie şi de aducţiune a apei de răcire ale CNE – PROD Cernavodă
Lacuri sau bălţi naturale nu există pe teritoriul oraşului Cernavodă
Oraşul Cernavodă este accesibil persoanelor şi mărfurilor prin intermediul următoarelor căi de comunicaţie: drum naţional DN 22C Cernavodă-Constanţa (44 km), continuat cu DN 3A, viitoare autostradă Bucureşti-Constanţa, DN 2A prin DJ 223 Hanul Morii-Cernavodă-Ion Corvin (DN 3), Canalul Dunăre-Marea Neagră (64,2 km), Fluviul Dunărea, magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa, drumul naţional DN 22C care leagă în momentul de faţă Bucureşti de Constanţa, trece la aproximativ 3 km sud de oraşul Cernavodă
Distanţa de la Cernavodă la Bucureşti este de 180 km
Legătura între DN 22C şi oraş se face prin intermediul Podul „Sfânta Maria”, care supratraversează Canalul Dunăre-Marea Neagră şi a fost dat în exploatare în anul 2004
În oraş, circulaţia dinspre şi înspre Constanţa se realizează prin drumul judeţean DJ 223 care traversează oraşul
Ca distanţe de reper, se pot menţiona Cernavodă-Constanţa de 59 km, iar până la cea mai apropiată localitate, satul Ştefan cel Mare, sunt 5 km
Legătura către zonele din sudul Canalului Dunăre-Marea Neagră este făcută pe drumul asfaltat care uneşte oraşul de comuna Raşova, distanţa până la cea mai apropiată localitate, Cochirleni, fiind de 10 km
La nord de oraş, distanţa până la primul sat, Seimenii Mici, este de 6 km
La 1 km sud de oraşul Cernavodă se găseşte magistrala de cale ferată Bucureşti-Constanţa şi staţia Cernavodă
În ceea ce priveşte circulaţia persoanelor, accesul la staţie se face fie pietonal, fie pe podul „Sfânta Maria”
La Cernavodă se gaseşte Portul Cernavodă, km 300, amplasat pe malul drept al Dunării, la km 298+600 şi pe malul stâng al Canalului Dunăre-Marea Neagră, la km 64+400. Capacitatea este de 550.000 t/an (comparativ: Portul Galaţi 9,3 mil. t/an, Portul Tulcea 1,3 mil. t/an), iar facilităţile existente asigură o activitatate de transporturi preponderent de mărfuri
Climatul este de tip temperat continental, cu veri călduroase şi secetoase, ierni moderate, primăveri timpurii şi toamne târzii
Aşezarea oraşului pe malul Dunării asigură, prin permanenta evaporare a apelor, o umiditate sporită a aerului şi reglarea încălzirii acestuia
Temperaturile medii anuale variază în jurul cifrei de 11°C. Maxima absolută înregistrată la Cernavodă a fost de 43°C, în luna iulie 1985

Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Principalele activitati economice: România are o singură centrală nucleară, CANDU, ce operează cu două unităţi (U1 şi U2) găzduite de oraşul Cernavodă. Cernavodă face parte din Strategia energetică şi nucleară a României – au început lucrările la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) şi sunt în stadiul de obţinere a autorizaţiei de construire a unităţilor 3 şi 4
Cel mai mare agent economic al oraşului Cernavodă este Centrala Nucleară electrică Cernavodă care a fost concepută şi proiectată cu un profil de 5 unităţi şi o putere de 706 MW de fiecare. Fiecare unitate constituie un ansamblu funcţional independent, alcătuit dintr-o secţiune nucleară cu anexele sale şi o secţiune clasică, cu instalaţiile auxiliare ale acesteia. Ansamblul obiectivului cuprinde o zonă comună pentru toate unităţile, incluzând staţii de pompare apă potabilă şi incendiu, staţii de tratare chimică a apei, centrala termică de pornire, magazii, depozite, staţii de pompare combustibili lichizi, depozite gaze tehnice, etc.
Alţi agenţi economici importanţi, al căror domeniu de activitate este în principal construcţii civile şi industriale, sunt: Argos, General Concrete, Getnic, Proconex, Unify, Stizo, BisNimb, Katon Nuclear, Pegas
Situaţia agenţilor economici autorizaţi în conformitate cu prevederile HCL nr. 136/2008 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza oraşului Cernavodă, pe domenii de activitate, se prezinta astfel:
– Activităţi de intermedieri monetare – 6 agenţi economici
– Comerţ cu materiale de construcţii, material lemnos şi echipamente sanitare (depozite) – 11
– Croitorie – 1
– Restaurante, baruri – 36
– Optică, optometrie – 1
– Coafurã şi alte activităţi de înfrumuseţare, frizerie – 14
– Casă de amanet – 7
– Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorii şi ateliere auto) – 10
– Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule – 3
– Şcoală de şoferi – 2
– Activităţi de asigurări – 5
– Agenţie loto – 2
– Florării – 2
– Selecţia şi plasarea forţei de muncă – 1
– Laborator patiserie, cofetărie – 5
– Fabricarea pâinii – 2
– Casă de schimb valutar – 2
– Cabinet medical, medicină de familie, medicină generală, stomatologie – 10
– Farmacii, produse naturiste – 6
– Comerţ cu deşeuri şi resturi – 4
– Comerţ papetărie – librărie, comerţ cu amănuntul al ziarelor şi cărţilor – 7
– Hotel – 2
– Comerţ cu ridicata al combustibililor auto, solizi, lichizi şi gazoşi – 3
– Comerţ cu amănuntul de produse alimentare, băuturi şi tutun – 43
– Comerţ cu amănuntul de produse nealimentare – 377
Domeniul bancar este reprezentat de 6 agenţii: BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Volksbank
Transportul public de persoane sau bunuri în regim de taxi, pe raza oraşului Cernavodă, conform HCL nr. 102/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la data de 28.04.2010, se prezintă astfel: transport persoane – 52 operatori autorizaţi, transport bunuri – 2 operatori autorizaţi
Obiective turistice locale: Importante descoperiri arheologice încep cu epoca neolitică, respectiv o necropolă de tip Hamangia, unde a fost descoperită, în 1956, celebra statuetă Gânditorul de la Cernavodă, alături de perechea sa (a doua jumătate a mileniului V – începutul mileniului IV î Hr). De asemenea, cercetările au identificat mai multe aşezări de tip Hamangia, între Dealul Columbia şi punctul Coada Zăvoiului, cât şi o aşezare cu existenţă îndelungată pe Dealul Sofia
Cetatea Axiopolis, descoperire arheologică din anul 1898, situată la 4 km de Cernavodă, pe malul drept al Dunării, o veche cetate în floare pe timpul lui Traian, dărâmată şi prefăcută în ruine în timpurile grele ale năvălirii barbarilor
Podul „A. Saligny” este cea mai importantă realizare a inginerului Anghel Saligny – inaugurat la 14 septembrie 1895, are o deschidere de 4088 m între malul stâng şi cel drept al văii Dunării. Noutăţile aduse de Saligny constau în aplicarea invenţiilor sale, suprastructura din grinzi cu console şi tabliere de pod, din oţel moale, în loc de fierul pudlat care se întrebuinţa pe atunci. Podul de la Cernavodă se compunea dintr-un pod peste braţul Borcea (unul dintre braţele Dunării), unul peste Dunăre şi un viaduct peste balta Iezerului, desfiinţat în 1969, în urma desecării bălţii, şi înlocuit cu un terasament de rambleu. Podul de la Cernavodă a fost, la acea vreme, cel mai lung pod din Europa şi unul dintre principalele poduri metalice cu deschidere mare, din lume
Oraşul Cernavodă are în patrimoniu clădiri ce datează din secolele XIX şi XX clasate ca fiind monumente istorice:
1. Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, biserică de cult ortodox, construită în anii 1882-1895 (str. Canalului)
2. Geamia cultului musulman, construită în anul 1756 (str. Crişan, nr. 4)
3. Şcoala generală cu clasele I-VIII, construită la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX (str. Mircea cel Bătrân, nr. 7)
4. Locuinţă, începutul secolului XX (str. Dumbravei, nr. 15)
5. Sediu de instituţie, construit în anul 1907 (str. Dacia, nr. 5)
6. Clădire cu spaţii comerciale, construită la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX (str. Dacia, nr. 24)
Alte puncte de atracţie turistică din oraşul Cernavodă sunt:
– Faleza Canalului Dunăre-Marea Neagră
– Ecluza amplasată la km 60,3 pe Canalul Dunăre-Marea Neagră în apropierea joncţiunii cu fluviul Dunărea
– Biserica ortodoxă din lemn „Sfântul Apostol Andrei”
– Biserica romano-catolică
– Biserica de rit vechi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
– Muzeul de Istorie şi Arheologie
Obiectivele turistice din zona oraşului Cernavodă:
– Cetatea Capidava – ocupa un loc important în sistemul defensiv roman, făcând parte din seria de castre şi fortificaţii ridicate în timpul împaratului Traian, la începutul secolului al II-lea, în cadrul măsurilor de organizare a limes-ului dunărean. Locul era deosebit de potrivit caracterului construcţiei oferind o vastă arie de supraveghere: un masiv stâncos care se înalţa între piciorul pantei ce coboară dinspre nord-est şi Dunăre. Masivul prezenta un avantaj din punct de vedere strategic şi anume un şanţ natural care pornea din Dunăre, îl ocolea pe partea de nord-est, până aproape de colţul de est al cetăţii. De altfel, forma masivului a impus forma şi orientarea castrului
– Muzeul de artă „Dinu şi Sevasta Vintila” – sat Topalu, DJ 223 nord Cernvaod
– Cimitirul Internaţional de onoare „Mircea cel Bătrân” – comuna Mircea Vodă
În ceea ce priveşte ariile naturale protejate, pe teritoriul oraşului Cernavodă se găseşte „Locul fosilifer”, monument al naturii, geologic şi paleontologic, în suprafaţa de 3 ha, instituit conform Deciziei Consiliului Popular Judeţean Constanţa nr. 425/1970 şi Legii 5/2000. Aceasta arie este amplasată la sud-est de Canalul Dunăre-Marea Neagră, în faleza Dunării, constituită din depozite de calcar. Depozitele aparţin Cretacicului inferior şi se pot urmări clar de la nivelul apelor Dunării până la culeea Podului „Anghel Saligny”, pe o înalţime de câţiva zeci de metri. Importanţa geologică a punctului fosilifer de la Cernavodă rezultă din faptul ca este singurul loc din Dobrogea de Sud unde apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogată faună fosilă care a permis stabilirea clară a limitelor dintre etajele cretacicului inferior şi corelarea acestor depozite cu cele similare din regiunile clasice ale Europei (Franţa de Sud, Spania, Portugalia, Africa de Nord, Asia Mică)
Evenimente locale:

Zilele Cernavodei – 13-15 august
Festivalul de Teatru pentru Copii şi Tineret – 1-3 iunie
Zilele Recoltei – luna octombrie
Festivalul de muzică uşoară pentru copii şi tineret Steaua Dunării – noiembrie
Festivalul Naţional de Muzică Corală ID. Chirescu – 5-6 decembrie

Facilitati oferite investitorilor: Drumuri care tranzitează comuna (E, DN, DJ, DC), DJ 223
Patru poduri
Acces la căi de comunicaţii: rutiere, feroviare şi fluviale
Reţele de alimentare cu apă şi canalizare, electricitate, gaze, telecomunicaţii
Alimentarea cu apă se face prin captarea şi tratarea apei din fluviul Dunărea. Reţelele de alimentare cu apă au o lungime de 52 km, iar starea lor este în general satisfăcătoare cu unele porţiuni la care durata normală de funcţionare a fost depăşită
Reţelele de canalizare sunt menajere şi pluviale. Apele menajere sunt colectate în patru staţii de pompare care refulează apa colectată în emisarul Dunărea în aval de oraş
Apele meteorice sunt colectate de receptorii pluviali de pe străzi şi conduse prin reţeaua pluvială către fluviul Dunărea. În cazul în care cota Dunării este ridicată, apele meteorice sunt colectate într-un bazin de acumulare, iar de aici sunt captate şi pompate prin staţia de pompare către fluviul Dunărea
Reţelele de electricitate şi telecomunaţii sunt în exploatarea SC Electrica SA – sucursala Dobrogea şi Direcţia de Telecomunicaţii Constanţa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *