PRIMARIA ALEXANDRIA

PRIMARIA ALEXANDRIA
Adresa/Address: Dunării, nr. 139
Localitatea/City: Alexandria
Judetul/County: Teleorman
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 140010
Telefon/Phone: 0247-317727, 317730, 317732, 317733
Fax: 0247-317728
Site Web/Website: http://www.alexandria.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei:  
Suprafata Totala: 9563 ha
Suprafata Intravilan: 1000 ha
Suprafata Extravilan: 8563 ha
Populatie: 42129
Gospodarii: 16631
Numar locuinte: 4288
Numar gradinite: 10
Numar scoli: 6
Numar licee: 6
Numar universitati: 2
Asezarea geografica:

Municipiul Alexandria este situat, din punct de vedere geografic, la 47 m deasupra nivelului mării, în câmpia joasă a Burnasului şi în lunca râului Vedea, ce izvorăşte din dealurile de la nord de Piteşti şi se varsă în Dunăre, la vest de Turnu Măgurele.
Coordonatele geografice ale oraşului sunt: paralela nordică de 43° şi 38&
39; şi meridianul estic de 25° si 30″.
Aşezarea acestei localităţi într-o luncă joasă şi-a avut avantajele şi dezavantajele ei. Primul avantaj l-a constituit terenul mănos, cu sol din cernoziom ciocolatiu, foarte prielnic culturilor de cereale (grâu, porumb, floarea soarelui, bumbac, soia, ricin, cânepă, in şi sfeclă de zahăr) şi legumicultură. Reversul l-a constituit pânza de apă freatică aflată la 1,5-3 m adâncime, cu efectele sale: imposibilitatea filtrării naturale a apei şi inundaţii periodice în subsolurile caselor, precum şi lipsa curenţilor de aer verticali, care fac să se menţină multă vreme împrăfoşarea atmosferei din oraş.
Clima este temperat continentală şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin cantităţi reduse de precipitaţii, adeseori în regim torenţial, îndeosebi vara, precum şi frecvente perioade de secetă, cantitatea medie anuală de precipitaţii fiind de 550-600l/mp. Temperaturi maxime şi minime absolute au fost: 42,9° C (5 iulie 1916) şi 34,8° C (24-25 ianuarie 1942).
Vînturile predominante sunt cele de vest şi de est. Crivăţul bate din est mai ales în miezul iernii, iar Austrul, vântul dinspre sud şi sud-est, cu o frecvenţă mai redusă, este foarte uscat, fierbinte şi prevestitor de secetă. În schimb, Băltăreţul, din spre Lunca Dunării, este un vânt cald şi umed, favorabil dezvoltării vegetaţiei.
Datorită aşezării sale, oraşul Alexandria a fost şi continuă să fie un nod de căi de comunicaţie. Face legătura între capitala ţării, Bucureşti, şi multe dintre oraşele de provincie sau leagă aceste oraşe între ele: D.N. 6 leagă Bucureştiul, prin Alexandria, de Roşiorii de Vede, Caracal, Craiova, Timişoara; D.N. 52 leagă Alexandria de Turnu Magurele, Corabia, Calafat etc; D.N. 51 leagă Alexandria de Zimnicea; D.J. 504 leagă Alexandria de Piteşti şi Câmpulung; D.J. 601 leagă Alexandria, prin Găeşti, de Târgovişte; D.J. 506 face legatura între Alexandria şi Giurgiu.
Distanţele în km între Alexandria şi principalele oraşe din zonă sunt: Alexandria – Bucureşti, 99 km; Alexandria – Piteşti, 100 km; Alexandria – Zimnicea, 40 km; Alexandria – Turnu Măgurele, 48 km.
Oraşul Alexandria se află pe linia ferată Roşiorii de Vede – Zimnicea, realizată la sfârşitul secolului trecut, când s-a construit şi gara, legându-l de un important nod de cale ferată, Roşiorii de Vede, prin care se poate ajunge la toate magistralele feroviare din ţară.

 

Activitati specifice zonei: Comerţ
Industrie
Agricultură
Principalele activitati economice: Industrie alimentară
Industrie constructoare de maşini
Echipamente electrice şi de climatizare-ventilare
Industrie textilă
Comerţ
Agricultură
Obiective turistice locale: Catedrala „Sfântul Alexandru”
Biserica „Sfântul Alexandru„- numită de la început chiar în documentele oficiale drept Catedrală – aşa cum o cunoaştem noi astăzi – a început să fie ridicată în anul 1869.
În pronaosul catedralei „Sfântul Alexandru”, pe dreapta, se află îngropate osemintele domnitorului Al. D. Ghica (1834-1842), deasupra cărora se găseşte sarcofagul în care fusese depus iniţial corpul acestuia.
C. Pascali, St. Luchian şi C. Artachino au realizat o pictură minimalistă. Spaţiul foarte mare rămas liber în interior va fi pictat de italianul Giuselle Cavalcadi, acesta folosind în exclusivitate motive geometrice şi florale puţin specifice stilului bizantin.
Vitraliile au fost realizate de catre Rudolf Ziegler.
În prezent adăposteşte numeroase icoane, obiecte de cult, precum şi depozitul de carte veche al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului.
Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
Este situată în centrul oraşului, pe str. Libertăţi, nr 142, fiind una dintre cele mai frumoase biserici ale oraşului. Biserica a fost construită între anii 1842-1845, din zid, dar mult mai mică, cu o singură turlă şi acoperită cu şindrilă, fiind sfinţită la 6 decembrie 1845. În perioada 1902-1904 a fost ridicată o construcţie complet nouă, având formă de cruce, cu patru turle, două mari şi două mici, în faţă. Este bine organizată în forme tradiţionale bizantine şi cu proporţii bine structurate.
Ansamblul fostului conac Victor Antonescu – Capela
Este amplasată în ansamblul arhitectural construit la începutul sec. al XX-lea de catre omul politic Victor Antonescu (1871-1947). Este semnificativa asemanarea izbitoare cu capela Stella Maris aflata în incinta castelului reginei Maria de la Balcic.
Grupul Şcolar Agricol
Clădirea actualului Grup Şcolar Agricol Alexandria a fost contruită, împreuna cu anexel administrative, în anul 1923. Grav afectată de cutremurul din 1990, clădirea se află în plin proces de consolidare-restaurare.
Busturile fondatorilor oraşului – Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica şi Hatmanul Mihăiţa Filipescu.
Lucrate de sculptorul Emil Beker şi dezvelite în 1934, cu ocazia centenarului oraşului, astăzi le găsim în faţa Primăriei oraşului Alexandria.
Monumentul eroilor căzuţi în Decembrie 1989 -amplasat în faţa Casei de Cultura.
Statuia lui Alexandru Colfescu – avocat şi primar al Alexandriei. Amplasată în curtea Catedralei „Sfântul Alexandru”.
Statuia lui Liviu Vasilică (1950-2004) – rapsod popular teleormănean, amplasat în faţa Consiliul Judeţean Teleorman.
Muzeul Judetean Teleorman
A fost înfiinţat ca Muzeu oraşenesc în 1952, pentru ca în 1981 să se transforme în Complex Muzeal Judeţean. Din 1997 funcţionează într-o clădire nouă.
Conservă colecţii de arheologie, preponderent neolitică şi geto-dacică, provenind din staţiunile: Ciolăneşti Deal, Siliştea, Vitaneşti, Zimnicea, Orbeasca de Sus, Albeşti, Măgura – Bran, Măgura – Buduiasca etc.; tezaure monetare descoperite la: Poiana, Sfinteşti, Schitu, Poroschia, Alexandria, Ulmeni, Balta Sărată etc.; o colecţie etnografică zonală, valorificată în expoziţia permanentă.
În prezent, face parte din colectivul programului româno-francez de cercetare a locuirii paleolitice din zona Ciuperceni, împreuna cu Misiunea Arheologica Franceză în România, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din Bucureşti. Str. 1848, nr.1.
Evenimente locale:

TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR-expoziţie de obiecte artizanale
CONFALEX-Salonul industriei uşoare
AGRODEX– Târgul pentru Dezvoltare şi Cooperare organizat în cadrul proiectului Centrul Regional România-Bulgaria pentru dezvoltare Agricolă CRDA nr.RO 2006/018-445.01.02.08,finanţat prin programul PHARE CBC 2006
SAALEX-Salonul auto
FLORES-Expoziţie florală
AGRALIMEX-Târgul naţional pentru agricultură şi industrie
ZIUA RECOLTEI-Expoziţie de legume şi fructe
LUNA CADOURILOR-Târg cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă

 

Facilitati oferite investitorilor: Amplasament – municipiul Alexandria este situat în centrul judeţului Teleorman la distanţele: 90 km faţă de Bucureşti (E 70), 50 km faţă de Turnu Măgurele şi 80 de km faţă de Giurgiu (porturi la Dunăre), 30 km faţă de Roşiorii de Vede – important nod feroviar
Reţele edilitare: reţea stradală – 67 km, reţea distribuţie apă potabilă – 174 km, reţea de canalizare menajeră – 70 km, reţea electrică – 289 km, reţea de transport şi distribuţie gaze naturale
Asistenţă pentru atribuirea în folosinţă de terenuri sau imobile în vederea dezvoltării unor afaceri
Informaţii referitoare la legislaţia în vigoare în domeniu şi la oportunităţile efective de investiţii
Urgentarea obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare derulării investiţiilor
Parteneriat public şi privat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *