MUNICIPIUL SIGHISOARA

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Adresa/Address: Piaţa Muzeului, nr. 7
Localitatea/City: Sighisoara
Judetul/County: Mures
Tara/Country: Romania
Cod postal/Zip Code: 545400
Telefon/Phone: 0265-771280
Fax: 0265-771278, 771264
Site Web/Website: http://www.sighisoara.org.ro 
Adresa de e-mail/Email Address:

Site-ul oficial al Primariei

Informatii Primarie

Satelor aflate in administratia primariei: Hetiur
Suprafata Totala: 11346,8 ha
Suprafata Intravilan: 1334,26 ha
Suprafata Extravilan: 10012,54 ha
Populatie: 32304
Gospodarii: 11324
Numar locuinte: 12259
Numar gradinite: 11
Numar scoli: 10
Numar licee: 4
Numar universitati: 2
Asezarea geografica: Aşezarea geografică îi conferă Sighişoarei un rol de poziţie cheie pe valea Târnavei Mari, fiind un punct de intersecţie al principalelor drumuri, precum şi un important nod de cale ferată.
În valea largă a Târnavei Mari, se ridică Dealul Cetăţii, de pe care coboară oraşul şi care este înconjurat ca un adevărat brâu de dealuri mai înalte. Aceste dealuri cu păduri, îmbrăcate în fiecare anotimp în alte culori, de la albul zăpezii la ruginiul frunzelor de toamnă, dau Sighişoarei un farmec aparte, care invită pe cei care trec pe aici să facă un popas pentru a se bucura de priveliştea, liniştea şi frumuseţea locurilor, iar pentru cei ce îndrăgesc drumeţiile, sportul în aer liber ori vânătoarea Sighişoara şi împrejurimile ei oferă condiţii excelente.
Activitati specifice zonei: Turism
Servicii
Industrie uşoară
Agricultură
Principalele activitati economice: Principalele activităţi economice sunt în: industria textilă (ţesătorii şi croitorii), industria ceramică (porţelan, faianţă), construcţii, producţie alimentară, prelucrarea lemnului şi turism etc.
Turismul a căpătat un mare avânt în ultimii ani o dată cu dezvoltarea infrastructurii: hoteluri, pensiuni, restaurante, zone de agrement.
Obiective turistice locale: Sighişoara – Bijuteria medievală a României

Istoria zonei în care se află Sighişoara îşi are începuturile cu câteva mii de ani înainte de întemeierea oraşului de către coloniştii germani. Cronicarul G. Krauss fixează începuturile locuirii medievale la Sighişoara în anul 1191.
Documentar, localitatea este atestată în anul 1298 cu termenul german Schespurch. Forma românească de Sighişoara apare, în scris, într-un document emis de Vlad Dracul în anul 1431.
Sighişoara, „cea mai frumoasă şi mai bine păstrată cetate orăşenească din Transilvania” a primit de-a lungul timpului apelative ca „Perla Transilvaniei”, „Mărgăritar al Transilvaniei”, „Nürnberg transilvănean”.
În decursul timpului, pe străduţele înguste şi-au purtat paşii personalităţi mai mult sau mai puţin celebre. Dintre acestea, cea mai importantă desigur este aceea a fiului lui Mircea cel Bătrân, voievodul Ţării Româneşti supranumit Vlad Dracul – membru al Ordinului Dragonului, care între anii 1431-1436 a locuit în Cetatea Sighişoarei.
În străinătate numele Sighişoarei este asociat de cel ce a fost fiul lui Vlad Dracul, celebrul Vlad Ţepeş, supranumit Dracula. Se presupune că Vlad Ţepeş s-ar fi născut la Sighişoara, în fosta casă a corpului de pază, unde a fost găzduit tatăl său în anii de pribegie, care astăzi se numeşte Vlad Dracul”.
Complex medieval de arhitectură militară, civilă şi ecleziastică de valoare europeană, Cetatea Sighişoara este singura cetate medievală locuită în întregime din Sud Estul Europei.
Parte a Patrimoniului Universal UNESCO, Cetatea medievală Sighişoara este un punct de atracţie pentru turişti din întreaga lume care vin să-i descopere farmecul descris în cronici şi recreat în timpurile moderne în cele mai neaşteptate moduri…
Cele nouă turnuri ale cetăţii constituie interesante vestigii ale arhitecturii medievale: Turnul cu Ceas, Turnul Frânghierilor, Turnul Măcelarilor, Turnul Cojocarilor, Turnul Croitorilor, Turnul Cizmarilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Fierarilor.
Turnul cu Ceas (Turnul porţii), principal punct de intrare în cetate, opus celui străjuit de Turnul croitorilor, se numeşte aşa datorită ceasului cu figurine, unic în ţara noastră, aflat la etajul al patrulea; el constituie o imagine simbol a Sighişoarei şi, spre deosebire de celelalte turnuri, ridicate şi apărate de diferite bresle, Turnul cu ceas aparţinea întregii comunităţi, fiind sediul autorităţii publice. Din anul 1899, Turnul cu Ceas a fost transformat în muzeu, intitulat iniţial ,,Sighişoara veche”, primul său director fiind dr. Iosif Bacon.
Arhitectura religioasă a fost în Evul Mediu la fel de importantă ca şi arhitectura militară. Nu întâmplător pe vechea stemă a oraşului Sighişoara (aflată actualmente în Muzeul de Istorie din Turnul cu ceas) există deviza ,,Nomen Domini turris fortissimo” (Numele domnului este cel mai tare turn). Bisericile din Sighişoara constituie importante obiective turistice: Biserica Mănăstirii, Biserica Romano-Catolică Sfântul Iosif, Biserica Leproşilor, Biserica Ortodoxă din Corneşti, Catedrala ortodoxă.
Biserica din Deal constituie unul din cele mai valoroase monumente arhitectonice ale Sighişoarei, fiind unul dintre edificiile reprezentative ale stilului gotic din ţara noastră. Actuala biserică a fost ridicată pe locul unei cetăţui existentă înainte de 1200.
Majoritatea celor 164 de case de locuit din cetate având cel puţin 300 de ani vechime, sunt considerate monumente istorice.
Piaţa Cetăţii, în forma ei de patrulater rectangular, odinioară locuită de marile familii nobiliare ale oraşului, a suferit de-a lungul timpului numeroase transformări. În prezent, acest spaţiu generos este locul unde turiştii pot admira frumuseţea locului de pe terase cochete; tot aici este locul de desfăşurare a principalelor momente din festivalurile sighişorene.
Casele care şi-au păstrat cel mai bine forma sunt: Casa cu Cerb, Casa de pe stâncă, Casa cu şindrilă(Ewert), Casa Veneţiană, Casa Vlad Dracul, Complexul hotelier Sighişoara, clădirea Primăriei, Scara acoperită din lemn, Şcoala din Deal etc.
„Oraşul de Jos” are un farmec aparte dat de clădiri vechi, fiecare cu personalitatea ei cum ar fi: Casa Zilinschi din secolul XVIII, casă de brutar; Casa Rosenthal din secolul XIX; Casa meseriaşilor din secolul XIX; Clădirea Hotelului „Steaua”, din secolul XIX şi refăcută în 1912 de către arhitectul Balteş în stil art nouveau; Casa Hermann Oberth de pe strada Zaharia Boiu din secolul XX etc.
Lângă Sighişoara se află cel mai mare, reprezentativ şi bine conservat habitat de pajişte împădurită cu goruni şi stejari multiseculari din centrul şi estul Europei. Prin originea sa, Platoul Breite este o pădure „modificată cultural”, purtând atât amprenta culturii locale săseşti de peste opt secole, cât şi a unei naturi bogate şi variate. Această origine dublă conferă Rezervaţiei Breite valori excepţionale multiple – de la cele istorice, culturale şi ecologice, până la cele estetice şi emoţionale. Atât din punctul de vedere al patrimoniului natural, cât şi ca mărturie vie a istoriei oraşului Sighişoara, Breite reprezintă o valoare unică în Europa.

Evenimente locale: Sighişoara are o viaţă culturală intensă, fiind locul de desfăşurare a numeroase festivaluri:
Sighişoara Blues Festival, singura manifestare de acest gen din ţară, este organizată de Municipiul Sighişoara în parteneriat cu Sighişoara Blues Hospital şi strânge laolaltă, tot ce este mai valoros pe scena blues-ului mondial.
Ziua Municipiului Sighişoara, se constituie întrun prilej pentru promovarea valorilor locale, a patrimoniului istoric şi cultural al Sighişoarei. Evenimentul este structurat astfel: secţiunea de conferinţe pe tema istoriei locale, secţiunea de expoziţii de fotografii şi picturi reprezentative, având ca scop încurajarea tinerilor artişti sighişoreni, secţiunea dedicată iubitorilor de folclor, precum şi o secţiune dedicată tinerilor.
Sighişoara Film Festival este un eveniment care promovează cultura cinematografică românească şi salută iniţiativele care pot contribui, prin artă şi cunoaştere, la vizibilitatea României în plan internaţional.
Festivalul „Sighişoara Medievală”, se organizează în parteneriat cu Asociaţia Turistică Sighişoara, este un punct de reper în viaţa culturală sighişoreană care atrage la Sighişoara turişti din toate colţurile lumii. Festivalul transformă Cetatea într-o insulă a trecutului, un loc în afara timpului şi spaţiului în care fiecare artist sau spectator, localnic sau oaspete devine personaj al basmului. Pentru a satisface gusturile variate ale publicului spectator, festivalul este structurat pe mai multe secţiuni: teatru, dans, muzică veche, poezie, conferinţe medievale.
Academia Sighişoara este organizată de Municipiul Sighişoara în parteneriat cu Fundaţia „Elan” Bucureşti şi Fundaţia „Cultura Viva Sighişoara” din Elveţia şi reuneşte artişti din mai multe domenii ale creaţiei: muzică, arte vizuale, dans.
Festivalul Intercultural „ProEtnica” organizat de Centrul Educaţional Interetnic pntru Tineret în parteneriat cu Municipul Sighişoara pentru şi are ca obiectiv dezvoltarea şi păstrarea unui climat de armonie şi interacţiune interetnică în România.
Festivalul Fanfarelor, organizat de Municipiul Sighisoara, se desfăşoară în primul weekend al lunii septembrie şi este un eveniment care se adresează iubitorilor muzicii de promenadă. La acest festival participă fanfare din Romania dar şi din oraşele cu care Sighişoara este înfrăţită sau are relaţii de parteneriat.
Festivalul de Folclor „Datini”, organizat în parteneriat cu Asociaţia LCS Speranţa are drept scop descoperirea şi promovarea celor mai valoroşi interpreţi de muzică populară românească, valorificarea cântecului, dansului şi portului popular românesc şi introducerea lor în circuitul valorilor spirituale.
Facilitati oferite investitorilor: Deschidere şi sprijin pentru proiecte de dezvoltare în turism
Reţea bine dezvoltată a instituţiilor financiar – bancare
Reţele tehnico – edilitare dezvoltate
Dinamică bună a indicatorilor economici (cifra de afaceri) pentru societăţile reprezentative
Concesionare teren pentru construcţii în zona parcului industrial
Existenţă PUD Mall aprobat, în zona centrală
Amenajare parcare sub şi supra- terana în zona centrală
Centru de cercetare şi studii postdoctorale
Amenajare lac de agrement Şercheş respectiv bazin înot, teren tenis, etc
Amenajare pârtie de schi – Şaeş
Construcţie telegondolă – Cetate Platoul Vila Franka şi Platoul Breite
Înfinţare reţea tur oraş – minibus etajat sau titicar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *